Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk
Inovativna pedagogika 1:1

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

1847
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Video image

Comment on Facebook

Učenci 7. razreda OŠ Blanca so pri urah angleškega jezika v tednu mobilnosti spoznavali besedišče na temo promet in okolje z uporabo sodobne tehnologije. Najprej so razmišljali o onesnaževanju okolja in svoja mnenja napisali na zid programa Padlet, nato pa smo si ogledali tudi promocijski filmček na YouTube ter se pogovarjali o zdravem načinu življenja, prometni varnosti, prometnih znakih, varovanju okolja in recikliranju. S pomočjo programa Google Maps so učenci poiskali pot od doma do šole ter v programu Slikar označili in opisali nevarne odseke na njihovi poti. Izdelali so tudi plakat oz. vabilo za teden mobilnosti (ali na temo okolja), za kar so uporabili program Canva. Besedišče so utrjevali z reševanjem nalog povezanih z zgoraj omenjeno tematiko preko e-učbenika, na koncu pa bodo še pripravili didaktične igre ponovitvenega sklopa o prometu, varnosti na cesti, okolju in zdravemu načinu življenja s programom Kahoot. Učenci so izdelke obesili v šolsko spletno učilnico razreda (Moodle), tako da so drug drugemu lahko podali tudi medvrstniško/kritično vrednotenje in kot so se sami izrazili pri podajanju povratne informacije so bili pri delu ustvarjalni, so uživali in s pomočjo internetnih slovarjev (Pons, Google translate) tudi naučili novih angleških besed. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci 7. razreda OŠ Blanca so pri urah angleškega jezika v tednu mobilnosti spoznavali besedišče na temo promet in okolje z uporabo sodobne tehnologije. Najprej so razmišljali o onesnaževanju okolja in svoja mnenja napisali na zid programa Padlet, nato pa smo si ogledali tudi promocijski filmček na YouTube ter se pogovarjali o zdravem načinu življenja, prometni varnosti, prometnih znakih, varovanju okolja in recikliranju. S pomočjo programa Google Maps so učenci poiskali pot od doma do šole ter v programu Slikar označili in opisali nevarne odseke na njihovi poti. Izdelali so tudi plakat oz. vabilo za teden mobilnosti (ali na temo okolja), za kar so uporabili program Canva. Besedišče so utrjevali z reševanjem nalog povezanih z zgoraj omenjeno tematiko preko e-učbenika, na koncu pa bodo še pripravili didaktične igre ponovitvenega sklopa o prometu, varnosti na cesti, okolju in zdravemu načinu življenja s programom Kahoot. Učenci so izdelke obesili v šolsko spletno učilnico razreda (Moodle), tako da so drug drugemu lahko podali tudi medvrstniško/kritično vrednotenje in kot so se sami izrazili pri podajanju povratne informacije so bili pri delu ustvarjalni, so uživali in s pomočjo internetnih slovarjev (Pons, Google translate) tudi naučili novih angleških besed.Image attachment

Tokratni sestanek implementacijskega tima na OŠ Blanca smo popestrili z reševanjem vstopne evalvacije...😎 ... Prikaži večPrikaži manj

Tokratni sestanek implementacijskega tima na OŠ Blanca smo popestrili z reševanjem vstopne evalvacije...😎Image attachment

Redno mesečno videokonferenčno srečanje koordinatorjev razvojnih šol - naša Maja v “akciji” 😉 ... Prikaži večPrikaži manj

Redno mesečno videokonferenčno srečanje koordinatorjev razvojnih šol - naša Maja v “akciji” ;)

Comment on Facebook

Najboljša Maja, s presežki ...

Inovativni učenci Osnovna šola Hruševec Šentjur z učiteljico Marica Kamplet preizkušajo delovanje senzorja gibanja. ... Prikaži večPrikaži manj

Na OŠ Col smo pri pouku matematike reševali problemsko nalogo - prodaja limonade. Učenci so s tablico iskali podatke o potrebnih sestavinah ter njihovih cenah. ker se nismo osredotočili na računanje so vse račune izračunali s pomočjo aplikacije "Računalo". ... Prikaži večPrikaži manj

Na OŠ Col smo pri pouku matematike reševali problemsko nalogo - prodaja limonade. Učenci so s tablico iskali podatke o potrebnih sestavinah ter njihovih cenah. ker se nismo osredotočili na računanje so vse račune izračunali s pomočjo aplikacije Računalo.Image attachment

Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo pri tehniki ponavljali in utrjevali kako s kolesom varno v promet. Učenci so z utrjevanjem dosegli vedno boljse rezultate. ... Prikaži večPrikaži manj

Comment on Facebook

Interaktivne vaje

Ime aplikacije?

Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 45%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 25%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 30%
A5: Promocija projekta 60%

Izobraževanja v sklopu projekta

Inovativna pedagogika - video

Strateški tim

Naše naslednje skupno usposabljanje ravnateljev in koordinatorjev

Izpostavljene novice

Izvedbeni kurikul

25. februar, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februar, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

e-učbeniki

5. februar, 2019

V sklopu projekta e-šolska torba je bilo razvitih 64 e-učbenikov,…

23. september, 2019
 • Timski sestanek

  23. september, 2019  18:00 - 19:00
  OŠ Rada Robiča Limbuš

  Več informacij

24. september, 2019
 • OŠ Semič - IKT urica

  24. september, 2019  7:00 - 8:00

  Vertikalno načrtovanje razvoja digitalnih kompetenc za 1. in 2. triletje.

  Več informacij ...

26. september, 2019
 • Delovno srečanje RS za primere dobre rabe in izvedbenih kurikulov

  26. september, 2019

  See more details

 • OŠ Semič - Četrtkovo srečanje

  26. september, 2019  14:00 - 15:30

  Izvedbeni kurikul - usklajevanje

  Več informacij ...

27. september, 2019
4. oktober, 2019
 • Delovno srečanje vodij razvojnih skupin

  4. oktober, 2019  9:00 - 12:00

  See more details

9. oktober, 2019

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...