Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna pedagogika 1:1

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

1847
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Aplikacija Tivoli v oblaku je na državnem srečanju Mladih raziskovalcev v Murski Soboti dobila srebrno priznanje. Čestitamo dijakom 1. A razreda: Žiga Vaupotič, Lucija Rotar, Oskar Rotar.
Aplikacija Tivoli v oblaku je pripomoček za učenje o drevesih v parku Tivoli v Ljubljani, s poudarkom na avtohtonih vrstah. Uporabljamo jo lahko v šoli, za terensko delo ali na daljavo od doma, kot je bilo to letos nujno med karanteno. Poleg aplikacije je enako pomembna njena obsežna podatkovna baza, ki omogoča nadgradnjo oz. zamenjavo z drugimi vsebinami oz. povezavo z drugimi področji. Aplikacija je torej v izhodišču razvojna, saj je narejena za park Tivoli v Ljubljani, vendar bi se jo dalo razširiti tudi na druga območja oz. dodati druge vsebine.
Aplikacija je uporabna tudi za posameznike s posebnimi potrebami, saj je možno nastavljati velikost pisave in dodane so zvočne datoteke.
Uporabniki lahko dostopajo do aplikacije preko spletišča Google Play Store: play.google.com/store/apps/details?id=com.gjp.project_tivoli
... Prikaži večPrikaži manj

Comment on Facebook

Čestitke za idejo in izvedbo!

Ob zaključku pouka v šolskem letu 2020/21 smo se v Mariboru v živo srečali vodje razvojnih skupin ter ravnatelji in koordinatorji razvojnih šol. Skupaj smo opravili pregled opravljenega dela in načrtovali aktivnosti za zadnje leto projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT. Beseda leta bo #diseminacija 🙂👍
Še posebej smo se razveselili drug drugega v živo!
... Prikaži večPrikaži manj

Pri urah slovenščine so sedmošolci spoznali, kaj je to STALNA BESEDNA ZVEZA in v okviru tega še pojma frazem (reklo) in pregovor.
Ko so spoznali razlike med obema pojmoma, so se v pogovoru skušali spomniti čim več frazemov. Ugotovili so, da so jih veliko slišali v pogovorih z odraslimi (starši, stari starši). Dogovorili smo se, da bodo domov odnesli kratek anketni vprašalnik, ki ga bodo izpolnili starši ali stari starši.
Nekaj učencev se je odločilo, da bodo odgovore svojih sorodnikov posneli. Posnetke so poslali po e-pošti na moj naslov. Pri pouku smo v naslednjih urah prebrali izpolnjene vprašalnike in poslušali posnetke. Ugotovili smo, da starši in stari starši še vedno veliko uporabljajo in da poznajo veliko pregovorov, predvsem vremenskih.
Za domačo nalogo so učenci poiskali stalne besedne zveze, ki vsebujejo besede za hrano, živali, dele telesa in naravne pojave. Naloge so oddali v spletno učilnico.
Zadnjo uro obravnave te učne snovi sem učencem na spletno učilnico GOOGLE CLASSROOM poslala povezavo do aplikacije PADLET, s pomočjo katere so ponovili in utrdili učno snov o stalnih besednih zvezah.
Zapisala: Nataša Baznik, Osnovna šola Cerklje ob Krk
... Prikaži večPrikaži manj

Pri neobveznem izbirnem predmetu Likovno snovanje 3 so učenci individualno razvili idejo o svoji dejavnosti v prihodnosti – o poklicu, ki bi bil smiseln tudi za domači kraj. Z učenci smo oblikovali kriterije, na katere morajo biti pozorni pri oblikovanju plakata. Najprej so oblikovali svoj logotip za določeno dejavnost (npr. cvetličarna), nato so oblikovali tudi plakat – reklamo, ki naj bi bila namenjena mimoidočim, očividcem – predvsem krajanom … Po zaključku aktivnosti so učenci plakate sošolcev vrednotili po že izdelanih kriterijih.
Zapisala: Urška Jekler, OŠ Cerklje ob Krki
... Prikaži večPrikaži manj

Na strokovni ekskurziji v Linzu 😀

#osbios #osbistricaobsotli #oskozje #oslesicno #ospodcetrtekImage attachmentImage attachment

Na Osnovna šola Cerklje ob Krk so učenci 9. razredov v sklopu neobveznega izbirnega predmeta Načini prehranjevanja, raziskovali prehrano v različnih starostnih obdobjih. Učenci so morali s pomočjo spleta poiskati in izbrati ter ovrednotiti podatke oziroma informacije o prehranjevanju v različnih starostnih obdobjih. Izdelali so seminarsko nalogo, nekateri celo zbirko receptov. Izbrati so morali eno izmed jedi, jo pripraviti, poslikati ali posneti in zmontirati kratek posnetek. Svoje izdelke so objavili v spletni učilnici.
Zapisala: Dušanka Filipič
... Prikaži večPrikaži manj

Na Osnovna šola Cerklje ob Krki so učenci 9. razredov v sklopu neobveznega izbirnega predmeta Načini prehranjevanja, raziskovali prehrano v različnih starostnih obdobjih. Učenci so morali s pomočjo spleta poiskati in izbrati ter ovrednotiti podatke oziroma informacije o prehranjevanju v različnih starostnih obdobjih. Izdelali so seminarsko nalogo, nekateri celo zbirko receptov. Izbrati so morali eno izmed jedi, jo pripraviti, poslikati ali posneti in zmontirati kratek posnetek. Svoje izdelke so objavili v spletni učilnici.  
Zapisala: Dušanka FilipičImage attachment

V projektu širimo učečo se skupnost. 🧩 Hvala učiteljem Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik za obisk na Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor. Izmenjali smo izkušnje, marsikaj novega nam je o umetni inteligenci 🧠 povedal dr. Aberšek iz konzorcijskega partnerja Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor in povzeli, kaj bi bilo smiselno ohraniti in nadgraditi iz izkušenj pouka na daljavo. Vsekakor odlična izkušnja, ki jo velja ponoviti. 👍 ... Prikaži večPrikaži manj

Na zadnjem srečanju pred počitnicami smo med drugim z metodo world cafe spoznali strategijo 3H (hand, head, hart) in razmišljali o pouku na daljavo. Ugotovili smo, da je za spremembo učitelja in njegovega poučevanja nujno razvijati veščine, ki nam pomagajo narediti miselni preskok in vse ponotranjiti. Hvala Matej Matkovič za novo izkušnjo. ... Prikaži večPrikaži manj

Na zadnjem srečanju pred počitnicami smo med drugim z metodo world cafe spoznali strategijo 3H (hand, head, hart) in razmišljali o pouku na daljavo. Ugotovili smo, da je za spremembo učitelja in njegovega poučevanja nujno razvijati veščine, ki nam pomagajo narediti miselni preskok in vse ponotranjiti. Hvala Matej Matkovič za novo izkušnjo.Image attachmentImage attachment

OŠ Beltinci:
Učenci 4. razredov so pri matematiki obravnavali tematski sklop Raziskujem in zbiram podatke. Spoznali so različne tehnike štetja, beležili rezultate v preglednico, pri fakultativnem pouku računalništva pa so matematično znanje nadgradili še z izdelavo grafov v elektronski obliki. Izdelovali so grafe, ki so jih predhodno rešili v matematični delovni zvezek, nato pa so zbirali svoje podatke in jih predstavili v elektronski obliki.
Mihaela Janc in Sonja Kepe
... Prikaži večPrikaži manj

Comment on Facebook

Zakaj pa imajo četrtošolci maske pri pouku? 😔

#Inovativno #podjetno #samoiniciativno Odbor za šport in kulturo na Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribo je organiziral in izvedel zaključno prireditev, kjer so podelili priznanja najbolj aktivnim posameznikom in oddelkom na športnem in kulturnem področju. Poleg aplikacije OstaniFit, ki so jo razvili v času pouka na daljavo, so redno skrbeli tudi zato, da se spoznamo: www.youtube.com/channel/UCQ8EmwP7XO-PEpLzTkxrMrA ... Prikaži večPrikaži manj

#Inovativno #podjetno #samoiniciativno Odbor za šport in kulturo na Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je organiziral in izvedel zaključno prireditev, kjer so podelili priznanja najbolj aktivnim posameznikom in oddelkom na športnem in kulturnem področju. Poleg aplikacije OstaniFit, ki so jo razvili v času pouka na daljavo, so redno skrbeli tudi zato, da se spoznamo: https://www.youtube.com/channel/UCQ8EmwP7XO-PEpLzTkxrMrA
Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 75%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 68%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 72%
A5: Promocija projekta 80%

Izobraževanja v sklopu projekta

Strateški tim

Izpostavljene novice

Informacijska pismenost

9. oktobra, 2019

V sklopu projekta smo izvedli videokonferenčno usposabljanje z naslovom Informacijska…

Izvedbeni kurikul

25. februarja, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februarja, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

[calendar id=”2700″]

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...

Skip to content