Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna pedagogika 1:1

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

1847
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

OŠ Blaža Kocena Ponikva, Nevenka Vešligaj
Sedmošolci so s pomočjo i-učbenika preoblikovali različne trikotnike in štirikotnike v ploščinsko enake like in jim na ta način izpeljali formule za ploščino.
... Prikaži večPrikaži manj

OŠ Blaža Kocena Ponikva, Nevenka Vešligaj
Sedmošolci so s pomočjo i-učbenika preoblikovali različne  trikotnike in štirikotnike v ploščinsko enake like in jim na ta način izpeljali formule za ploščino.

Povezava športa in tehnologije. 👍 ... Prikaži večPrikaži manj

Devetošolci OŠ Semič so pri fiziki v virtualnem laboratoriju na phet. colorado. eu raziskovali lastnosti zaporedne in vzporedne vezave ter se učili o avtorskih pravicah in licencah. V Canvi pa so izdelali učni pripomoček s primerjavo lastnosti med obema vezavama, izdelke tudi opremili za ustreznimi znaki za avtorske pravice, jih delili v Canvi in si podali vrstniško povratno informacijo. Povratno informacijo so prejeli tudi od učiteljice prek rubrik v dodeljenih nalogah v MS Teams. ... Prikaži večPrikaži manj

Devetošolci OŠ Semič so pri fiziki v virtualnem laboratoriju na phet. colorado. eu raziskovali lastnosti zaporedne in vzporedne vezave ter se učili o avtorskih pravicah in licencah. V  Canvi pa so izdelali učni pripomoček s primerjavo lastnosti med obema vezavama, izdelke  tudi opremili za ustreznimi znaki za avtorske pravice,  jih delili v Canvi in si podali vrstniško povratno informacijo. Povratno informacijo so prejeli tudi od učiteljice prek rubrik v dodeljenih  nalogah v MS Teams.Image attachmentImage attachment

V mesecu maju smo izvedli zadnje srečanje z našimi implementacijskimi šolami: OŠ Poljane Ljubljana, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Veseli smo, da smo se lahko srečali v živo in ponosni, da smo postali prava učeča se skupnost. Hvala vsem, ki ste k temu prispevali. ... Prikaži večPrikaži manj

PISANJE VABILA ZA ROJSTNI DAN V APLIKACIJI PADLET PRI ANGLEŠKEM JEZIKU

Učenci 4. razreda OŠ Blaža Kocena Ponikva so povabili svoje sošolce na "virtualni" rojstni dan. Vabilo tokrat niso izročili sošolcu osebno ampak so ga pripeli na spletno oglasno desko, kjer ga je sošolec lahko prebral, učiteljica angleščine pa zraven zapisala kakšno pripombo.

Urška Podčedenšek
... Prikaži večPrikaži manj

PISANJE VABILA ZA ROJSTNI DAN V APLIKACIJI PADLET PRI ANGLEŠKEM JEZIKU

Učenci 4. razreda OŠ Blaža Kocena Ponikva so povabili svoje sošolce na virtualni rojstni dan. Vabilo tokrat niso izročili sošolcu osebno ampak so ga pripeli na spletno oglasno desko, kjer ga je sošolec lahko prebral, učiteljica angleščine pa zraven zapisala kakšno pripombo.

Urška Podčedenšek

KREATIVNA RABA PROGRAMA CANVA ZA IZDELAVO PROMOCIJSKIH OBJAV SPLETNIH SREČANJ Z ZNANIMI SLOVENCI NA SŠSB

V okviru ITS dijaki samostojno organizirajo in izvedejo spletno srečanje z znanimi Slovenci iz različnih področij družbenega življenja. V preteklosti smo že gostili Niko Križnar. V prihodnje pripravljamo srečanje s Tonetom Kregarjem, pevcem skupine Mi2. Pred dijake je postavljen izziv, da popolnoma samostojno vzpostavijo stik z gostom, v celoti pripravijo scenarij srečanja in izvedejo intervju. V sklopu promocije srečanja, za izdelavo promocijskih plakatov uporabljajo progam za grafično oblikovanje vsebin CANVA, kjer lahko izrazijo vso svojo kreativnost. Nekaj njihovih izdelkov lahko vidite na priloženih fotografijah.

Boštjan Petak
... Prikaži večPrikaži manj

KREATIVNA RABA PROGRAMA CANVA ZA IZDELAVO PROMOCIJSKIH OBJAV SPLETNIH SREČANJ Z ZNANIMI SLOVENCI NA SŠSB

V okviru ITS dijaki samostojno organizirajo in izvedejo spletno srečanje z znanimi Slovenci iz različnih področij družbenega življenja. V preteklosti smo že gostili Niko Križnar. V prihodnje pripravljamo srečanje s Tonetom Kregarjem, pevcem skupine Mi2. Pred dijake je postavljen izziv, da popolnoma samostojno vzpostavijo stik z gostom, v celoti pripravijo scenarij srečanja in izvedejo intervju. V sklopu promocije srečanja, za izdelavo promocijskih plakatov uporabljajo progam za grafično oblikovanje vsebin CANVA, kjer lahko izrazijo vso svojo kreativnost. Nekaj njihovih izdelkov lahko vidite na priloženih fotografijah.

Boštjan PetakImage attachment

Pri predmetu Rastlinske droge so dijaki 2. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše izdelovali animacije različnih procesov, ki potekajo v rastlinah. Delo je potekalo s programom Stop Motion Studio.

youtu.be/NI2-WvjjN28
... Prikaži večPrikaži manj

Video image

Comment on Facebook

Nevenka Vešligaj, OŠ Blaža Kocena Ponikva

Sedmošolci so s kvizom Kahoot preverili svoje znanje o lastnostih štirikotnikov.
... Prikaži večPrikaži manj

Nevenka Vešligaj, OŠ Blaža Kocena Ponikva

Sedmošolci so s kvizom Kahoot preverili svoje znanje o lastnostih štirikotnikov.

Nevenka Vešligaj, OŠ Blaža Kocena Ponikva

Učenci so s pomočjo i-učbenika spoznali geometrijsko telo kroglo in izpeljali formuli za njeno površino in prostornino. S pomočjo interaktivnih vaj so nato utrjevali znanje.
Učenci so s pomočjo i-učbenika spoznali geometrijsko telo kroglo in izpeljali formuli za njeno površino in prostornino. S pomočjo interaktivnih vaj so nato utrjevali znanje.
... Prikaži večPrikaži manj

Nevenka Vešligaj, OŠ Blaža Kocena Ponikva

Učenci so s pomočjo i-učbenika spoznali geometrijsko telo kroglo in izpeljali formuli za njeno površino in prostornino. S pomočjo interaktivnih vaj so nato utrjevali znanje.
Učenci so s pomočjo i-učbenika spoznali geometrijsko telo kroglo in izpeljali formuli za njeno površino in prostornino. S pomočjo interaktivnih vaj so nato utrjevali znanje.
Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 75%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 68%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 72%
A5: Promocija projekta 80%

Izobraževanja v sklopu projekta

Strateški tim

Izpostavljene novice

Informacijska pismenost

9. oktobra, 2019

V sklopu projekta smo izvedli videokonferenčno usposabljanje z naslovom Informacijska…

Izvedbeni kurikul

25. februarja, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februarja, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

[calendar id=”2700″]

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...

Skip to content