Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk
Inovativna pedagogika 1:1

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

972
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Učenci OŠ Miška Kranjca Velika Polana s pomočjo tablic utrjujejo znanje Pitagorovega izreka. Spletne naloge jim ne delajo težav. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci OŠ Miška Kranjca Velika Polana s pomočjo tablic utrjujejo znanje Pitagorovega izreka. Spletne naloge jim ne delajo težav.Image attachmentImage attachment

OŠ Beltinci: Učenci 6. c spoznavajo elektronske preglednice. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci 6. in 8. razreda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so se v torek, 16. aprila 2019, udeležili robotskih delavnic v Ljubljani na Inštitutu 4.0. Učenci so se preizkusili v sestavljanju električnega avtomobila s pomočjo lego kock, ki so sestavni del robotskega kompleta Lego Mindstorms. Avtomobil so morali sestaviti na podlagi natančnih tehničnih navodil in ga povezati z virom napajanja ter ga nato zapeljati po prostoru. V drugem delu delavnic so programirali robotke, vnaprej sestavljene iz istih lego kock. Pri tem so morali rešiti določene naloge, npr. vožnja naprej in nazaj z določeno hitrostjo, zavijanje na različne načine okoli ovir ter nazadnje izvedli tekmovanje v t. i. spretnostnem poligonu. Učenci so s tem razvijali logično mišljenje, reševali probleme, skupinsko sodelovali in kritično razmišljali. ... Prikaži večPrikaži manj

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so učenci 9. razreda pri pouku biologije obravnavali učni sklop biotehnologije v sodelovalnih skupinah. Najprej so na spletu poiskali ustrezno gradivo, ga kritično vrednotili ter pridobljeno znanje preizkusili v praksi; izdelali so jogurt, skuto ter klonirali afriško vijolico. Nato so izdelali učne kartice in pripravili predstavitev dela. Sledila je okrogla miza in preverjanje znanja preko spletnega orodja Google Forms. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci 6. c iz Osnovne šole Šenčur so preverili predznanje o besednih vrstah z Quizizz, nato pa so samostojno obravnavali snov števniki s pomočjo e-gradiv. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci 6. c iz Osnovne šole Šenčur so preverili predznanje o besednih vrstah z Quizizz, nato pa so samostojno obravnavali snov števniki s pomočjo e-gradiv.

Dijaki 3.d pri slovenščini s pomočjo spleta raziskujejo Nobelove nagrajence za književnost in njihova literarna dela 👍 ... Prikaži večPrikaži manj

Image attachment

Dijaki 4. letnikov gimnazije pri nemščini oblikujejo dijaški časopis 👍 ... Prikaži večPrikaži manj

Na tretjem delovnem srečanju STŠ ŠC Kranj in implementacijskih šol delamo z aplikacijama Socrative in Forms.
#SCKranj #SrednjaTehniskaSolaSCKR
... Prikaži večPrikaži manj

Na tretjem delovnem srečanju STŠ ŠC Kranj in implementacijskih šol delamo z aplikacijama Socrative in Forms.
#SCKranj #SrednjaTehniskaSolaSCKRImage attachment

OŠ Beltinci: Tretješolci pri pouku matematike utrjujejo poštevanko s pomočjo interaktivnih nalog. ... Prikaži večPrikaži manj

Projektni tim OŠ Beltinci si je na današnjem sestanku ogledal spletno stran in FB Inovativne šole. ... Prikaži večPrikaži manj

Projektni tim OŠ Beltinci si je na današnjem sestanku ogledal spletno stran in FB Inovativne šole.Image attachment
Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 45%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 25%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 30%
A5: Promocija projekta 60%

Izobraževanja v sklopu projekta

Inovativna pedagogika - video

Strateški tim

Naše naslednje skupno usposabljanje ravnateljev in koordinatorjev

Izpostavljene novice

Izvedbeni kurikul

25. februar, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februar, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

e-učbeniki

5. februar, 2019

V sklopu projekta e-šolska torba je bilo razvitih 64 e-učbenikov,…

Videokonferenčni sistem

5. februar, 2019

Najbrž ga ni učitelja v slovenskem šolskem prostoru, ki ne…

21. april, 2019
22. april, 2019
24. april, 2019
 • 6. srečanje šolskega razvojnega tima

  24. april, 2019  13:30 - 14:30
  OŠ Col

  Več informacij

25. april, 2019
 • Redno usposabljanje učiteljev SEŠG Maribor

  25. april, 2019

  Predstavitev primerov dobre rabe in refleksija.
  Kako zapisati primer dobre rabe?

  Več informacij ...

 • Redno usposabljanje razvojnih in implementacijskih šol

  25. april, 2019  9:00 - 13:00
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Več informacij ...

27. april, 2019
1. maj, 2019
2. maj, 2019
8. maj, 2019

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...