Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna pedagogika 1:1

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

1847
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zgodovinska 🙂 Kaj je digitalna pismenost? ... Prikaži večPrikaži manj

Pri tehniki in tehnologiji so učenci 8. razreda OŠ Semič individualno izdelovali projektno nalogo na daljavo. V MS Teams (dodeljene naloge) so dobili tedenske zadolžitve. Rezultate zadolžitev so sproti zapisovali v aplikaciji OneNote (zvezek za predavanja). V MS Teams so dobili povratno informacijo učitelja. Končno poročilo projektne naloge so sestavili z urejevalnikom besedil in ga oddali v MS Teams (dodeljene naloge), kjer so dobili povratno informacijo (rubrike) in oceno.
Avtor: Tomaž Pavlakovič
Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Predmet: Tehnika in tehnologija
Tema: Projektna naloga na daljavo (izdelava izdelka)
... Prikaži večPrikaži manj

Pri tehniki in tehnologiji so učenci 8. razreda  OŠ Semič individualno izdelovali projektno nalogo na daljavo. V MS Teams (dodeljene naloge) so dobili tedenske zadolžitve. Rezultate zadolžitev so sproti zapisovali v aplikaciji OneNote (zvezek za predavanja). V MS Teams so dobili povratno informacijo učitelja. Končno poročilo projektne naloge so sestavili z urejevalnikom besedil in ga oddali v MS Teams (dodeljene naloge), kjer so dobili povratno informacijo (rubrike) in oceno.
Avtor: Tomaž Pavlakovič
Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Predmet: Tehnika in tehnologija
Tema: Projektna naloga na daljavo (izdelava izdelka)Image attachmentImage attachment

Učenke 8. in 9. razreda OŠ Semič so pri predmetu Šport pripravile svoj tedenski načrt vadbe. Po ogledu videoposnetka na Youtube kanalu in s pomočjo razlage učiteljice v Zvezku za predavanje v MS Teams so spoznale in utrdile kaj je to napor in kako se izmeri srčni utrip. Nato so načrtovano vadbo tudi izvedle. Med vadbo in v mirovanju so si s pomočjo merilca srčnega utripa (tiste, ki so ga imele) merile srčni utrip. Izpolnjeno tabelo v MS Word so konec tedna posredovale učiteljici. Poslano nalogo so opremile tudi s sliko iz ene od vadb. Odziv je bil odličen.

Avtorica: Nina Simčič
Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Predmet: Šport
Tema: Napor (aerobna in anaerobna vadba)
... Prikaži večPrikaži manj

Učenke 8. in 9. razreda OŠ Semič so pri predmetu Šport pripravile svoj tedenski načrt vadbe. Po ogledu videoposnetka na Youtube kanalu in s pomočjo  razlage učiteljice v Zvezku za predavanje v MS Teams so spoznale in utrdile kaj je to napor in kako se izmeri srčni utrip. Nato so načrtovano vadbo tudi izvedle. Med vadbo in v mirovanju so si s pomočjo merilca srčnega utripa (tiste, ki so ga imele) merile srčni utrip. Izpolnjeno tabelo v MS Word so konec tedna posredovale učiteljici. Poslano nalogo so opremile tudi s sliko iz ene od vadb. Odziv je bil odličen.

Avtorica: Nina Simčič
Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Predmet: Šport
Tema: Napor (aerobna in anaerobna vadba)Image attachmentImage attachment

ETrŠ Brežice

Izvedbeni kurikul LUM1-UME1: B.01. DIGITALNA FOTOGRAFIJA (5 ur)IKT in B.04. TOUCH PEN ČRTNA RISBA – Portret sošolca (5 ur) IKT

Padlet TouchWiz portreti

Realizirali smo pet-urno TouchPen črtno risbo kot TouchWiz Portretiranje in ga nadgradili še s Padletiranjem, kjer so lepo vidni in pregledni vsi dijaški izdelki. Kriterij pozitivnega ocenjevanja
(5-portret ima prepoznaven značaj, 4-portret je zgolj volumetričen in proporcionalen, 3-portret je simboličen, 2-nepovezana risba, 1-ni izdelka) jih je stimuliral do zelo lepih dosežkov. To likovno problematiko sem razširil še na predšolsko vzgojo in pri Likovnem izražanju izvedel kar dve analogni IKT nalogi - TouchWiz risbo ter Flip animacijo, kar je ustrezalo tako IKT implementaciji kakor sami situaciji pouka na daljavo.

Alojz Konec, 09.07.2020

#etrš
... Prikaži večPrikaži manj

Za osrednji medij učenja angleščine v času šolanja na daljavo za učence 1. triletja smo uporabili Google Spletna mesta.
Drugošolci so s pomočjo zanje pripravljene Google spletne strani preko vsebine »živali« nadgradili svoje jezikovno-komunikacijske spretnosti.
Ponovili so poimenovanja živali, se naučili novo pesem, nadgradili jezikovno-komunikacijske
spretnosti (What do you see?/ I see … ) in poustvarili svojo novo pesem.

Ob koncu dela so mi s pomočjo staršev poslali video posnetek nove pesmi ali pa le fotografijo risbe živali, ki nastopajo v novi pesmi.

- Avtor: Mateja Kolar
- Šola: OŠ Bistrica ob Sotli
- Predmet: angleščina (2. razred)
- Tema: Kaj vidiš?
#ošbios

Slika 1: Spletna stran angleščine v prvem triletju narejena po programu TJA OŠ Bistrica ob Sotli.
... Prikaži večPrikaži manj

Za osrednji medij učenja angleščine v času šolanja na daljavo za učence 1. triletja smo uporabili Google Spletna mesta. 
Drugošolci so s pomočjo zanje pripravljene Google spletne strani preko vsebine »živali« nadgradili svoje jezikovno-komunikacijske spretnosti.
Ponovili so poimenovanja živali, se naučili novo pesem, nadgradili jezikovno-komunikacijske
spretnosti (What do you see?/ I see … ) in poustvarili svojo novo pesem.

Ob koncu dela so mi s pomočjo staršev poslali video posnetek nove pesmi ali pa le fotografijo risbe živali, ki nastopajo v novi pesmi.

- Avtor: Mateja Kolar
- Šola: OŠ Bistrica ob Sotli
- Predmet: angleščina (2. razred)
- Tema: Kaj vidiš? 
#OŠBIOS

Slika 1: Spletna stran angleščine v prvem triletju narejena po programu TJA OŠ Bistrica ob Sotli.

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so osmošolci v okviru predmeta Multimedija in projekta Erasmus+ razmišljali o pomenu aktivnega državljanstva, obravnavali smo človekove pravice, ekologija za boljši jutri, področje enakosti in demokracije. Učenci so se najprej v programu Socrative pomerili v poznavanju EU. Nato so v programu Glogster izdelali spletni poster in ga objavili v programu Padlet. ... Prikaži večPrikaži manj

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so osmošolci v okviru predmeta Multimedija in projekta Erasmus+  razmišljali o  pomenu aktivnega državljanstva, obravnavali smo človekove pravice, ekologija za boljši jutri, področje enakosti in demokracije. Učenci so se najprej v programu Socrative pomerili v poznavanju EU. Nato so v programu Glogster izdelali spletni poster in ga objavili v programu Padlet.

Osmošolci OŠ Semič so med poukom na daljavo pri fiziki vajo Tlak pod ploskvijo naredili kar s pripomočki iz domače kuhinje. Navodila za vajo so prejeli v Dodeljenih nalogah v MS Teams, kamor so tudi oddali poročilo o vaji in prejeli povratno informacijo oz. oceno vaje. Na videokonferenčnem srečanju z učiteljico so pregledali navodila za vajo, se pogovorili o podrobnostih in kriterijih uspešnosti. ... Prikaži večPrikaži manj

Comment on Facebook 1359014517583414_1855400297944831

Bravo Barbara. Ponosna nate. Se naprej uspešno.

Pri matematiki so dijaki 2. letnika ponovili Pitagorov izrek iz osnovne šole in si pogledali video na spletu:
www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06oMatematika je lahko tudi zabavno-poučna. To so ugotovili dijaki 2. letnika Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, ko so s pomočjo videa ponovili Pitagorov izrek, Tako jim je bil bolj nazoren in so se seznanili kako lahko izpeljemo obrazce za računanje hipotenuze ali katet v pravokotnem trikotniku. S pomočjo učnega lista so dijaki utrdili računanje stranic v pravokotnem trikotniku. Računali so višino v enakostraničnem in enakokrakem trikotniku, diagonalo v kvadratu in pravokotniku ter diagonalo v rombu s pomočjo Pitagorovega izreka.
Ob kvizu KAHOOT so ponovili in utrdili Pitagorov izrek.
... Prikaži večPrikaži manj

Video image

Comment on Facebook Wheel with liquid ...

Dijaki 2. letnika programa ekonomski in turistični tehnik so se pri uri angleščine pogovarjali o rabi interneta. V učbeniku so prebrali nekaj trditev o rabi interneta in v Office Forms glasovali o tem ali so te trditve pravilne ali napačne. O tem so kasneje razpravljali na Zoomu.
Dijaki so v spletni učilnici rešili nalogo – na spletu so poiskali definicije izrazov, povezanih z internetom in nalogo oddali v spletni učilnici.
Dijaki samostojno rešijo naloge v učbeniku, o njih se pogovorimo na Zoomu.
Nekaj odgovorov so zapisali tudi na Padlet hkrati pa so ocenili zapise drugih dijakov. Lokacija kjer se je odvijala ura angleščine je Srednja šola Slovenj Gradec in Muta.
... Prikaži večPrikaži manj

Dijaki so se v 2. letniku pri strokovnem modulu trženje odločili za izziv medpredmetnega povezovanje angleščine in stroke. Kako so bili uspešni so preverjali s pomočjo Kahoota in Formsov. Rezultati so bili zanimivi. Vse to se je dogajalo na SŠ Slovenj Gradec in Muta. ... Prikaži večPrikaži manj

Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 45%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 25%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 30%
A5: Promocija projekta 60%

Izobraževanja v sklopu projekta

Inovativna pedagogika - video

Strateški tim

Izpostavljene novice

Informacijska pismenost

9. oktobra, 2019

V sklopu projekta smo izvedli videokonferenčno usposabljanje z naslovom Informacijska…

Izvedbeni kurikul

25. februarja, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februarja, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

15. avgusta, 2020
17. avgusta, 2020
  • dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni

    17. avgusta, 2020

    See more details

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...

Preskoči na orodno vrstico