Inovativni pouk je način poučevanja,
pri katerem učitelj učence usmerja,
da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT
pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem
nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Inovativni pouk

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT
Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi
pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa.

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna pedagogika 1:1

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Inovativni učitelji

Inovativni učitelji predstavljajo temelj sodobne šole ter njene transformacije.

Kompetentni učenci/dijaki

Vzgojiti in usposobiti kompetentne učence/dijake, je naš skupni izziv.

Primeri dobre rabe

Primeri dobre rabe predstavljajo enega izmed ključnih instrumentov projekta.

Dobrodošli na spletišču projekta IP 1:1

Izobraževalni sistem vsake države predstavlja temelj njenega napredka in njene prihodnosti.

Razvijanje kompetenc je tako eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

1847
Vključenih učiteljev
25
Vključenih znanstvenikov, raziskovalcev
2210
Vključenih učencev, dijakov
79
Konzorcijskih partnerjev

Novice in dogajanja v projektu

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Na OŠ Podčetrtek smo z učenci petih razredov izvedli naravoslovni dan na daljavo "TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK". Pri izvedbi smo uporabljali videokonferenčno okolje ZOOM. Del dejavnosti je potekal v BREAKOUT ROOMS, kjer so učenci delali v skupinah. Dan smo zaključili s "čebeljim kvizom" v FORMS-ih, kjer so se učenci pri branju navodil lahko poslužili tudi POTOPNEGA BRALNIKA. Delo je potekalo brez težav, učenci so v njem uživali.

video.arnes.si/portal/asset.zul?id=cBgg9PwvpJGGsaKiHbgyTjdm

NARAVOSLOVNI DAN: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2020 5. RAZRED
Potek dneva dejavnosti.
... Prikaži večPrikaži manj

Comment on Facebook

Na zadnji novembrski torek smo na #gsšrm Kamnik, skupaj z implementacijskimi šolami, izvedli Festival ocenjevanja, ki se ga je udeležilo skoraj 100 učiteljev. Predstavili smo nekaj primerov ocenjevanja na daljavo v Moodlu, s Kahootom in preko Googledriev. Govori smo o izvedbi, pripravi in popravi nalog, potrebni opremi, načinih nadzora, izogniti pa se nismo mogli niti prepisovanju. ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci tretjega razreda OŠ Blanca so pri pouku na daljavo izvedli dve uri glasbene umetnosti na temo zvočna improvizacija. Po navodilu razredničarke so si najprej ogledali primer zvočne improvizacije glasbene skupine Perpetuum Jazzile. Tudi nadaljnja navodila za delo so jih čakala v MS Teams. Svoje izvajanje so učenci pokazali na dogodku v živo, torej preko konference v MS Teams. Tu smo tudi vrednotili izdelke. Nekateri učenci so se posneli, nekatere pa smo posneli v aplikaciji MS Stream. Vsi pa so oddali svoj zapis v zvezek za predavanje. ... Prikaži večPrikaži manj

V skrbi za zdravje so morali osmošolci Osnovna šola Hruševec Šentjur opraviti pohod in izmeriti čim več fizikalnih količin. Učenci so merili trenutno hitrost, največjo hitrost, povprečno hitrost, pospešek, geografsko dolžino in širino, nadmorsko višino, vlago, temperaturo, zračni tlak, porabo kalorij. Pri tem spoznali odvisnost fizikalnih količin, ki so prikazane na grafih. Aplikacija, pa jim je narisala pot njihovega gibanja na zemljevidu. ... Prikaži večPrikaži manj

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je v četrtek, 19. 11. 2020, potekalo virtualno srečanje z implementacijskimi šolami. Koordinator projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT, na DOŠ Genterovci, Igor Časar, je udeležencem srečanja predstavil kako poteka implementacija inovativne pedagogike na njihovi šoli. Predstavil je primer učne ure z uporabo aplikacije Microsoft Sway. Aplikacija omogoča ustvarjanje interaktivnih zgodb, poročil, predstavitev, ki jih lahko delimo z učenci. Igor Časar nas je navdušil za uporabo Swaya.🙂 ... Prikaži večPrikaži manj

Učenci II. Osnovne šole Rogaška Slatina so v aplikaciji TEAMS usvajali učno snov Reformacija na Slovenskem. Delo je potekalo v skupinah.
Učenci so v spletno učilnico dobili naložena vprašanja in številko skupine, kateri pripadajo. V aplikaciji TEAMS sem v živo podala navodila za delo.
Učenci so se dobili v ustrezno oštevilčenem kanalu, kjer so organizirali delo in iskali odgovore na vprašanja.
Po 20 minutah dela v skupini, so se ponovno združili v skupen kanal in skozi voden pogovor podajali ustrezna zgodovinska dejstva.
Odzivi učencev so bili izredno pozitivni, ura v živo je potekala na drugačen način, bili so zelo aktivni, med seboj so sodelovali, se medvrstniško vrednotili in usvojili zastavljene učne cilje.
... Prikaži večPrikaži manj

Učenci II. Osnovne šole Rogaška Slatina so v aplikaciji TEAMS usvajali učno snov Reformacija na Slovenskem. Delo je potekalo v skupinah.
Učenci so v spletno učilnico dobili naložena vprašanja in številko skupine, kateri pripadajo. V aplikaciji TEAMS sem v živo podala navodila za delo.
Učenci so se dobili v ustrezno oštevilčenem kanalu, kjer so organizirali delo in iskali odgovore na vprašanja.
Po 20 minutah dela v skupini, so se ponovno združili v skupen kanal in skozi voden pogovor podajali ustrezna zgodovinska dejstva.
Odzivi učencev so bili izredno pozitivni, ura v živo je potekala na drugačen način, bili so zelo aktivni, med seboj so sodelovali, se medvrstniško vrednotili in usvojili zastavljene učne cilje.Image attachment

Učenci so pri SLJ po poslušanje in obravnavi pesmi Pismo (Svetlana Makarovič), izdelali pisemsko kuverto in pisali pismo.

Učenci so v padlet naložili svoja pisma, zapisali so komu so pisali in o čem so pisali. Ostali smo lahko pisma prebrali, komentirali in tako na zanimiv način vzpodbujali branje in pisanje.
... Prikaži večPrikaži manj

Učenci so pri SLJ po poslušanje in obravnavi pesmi Pismo (Svetlana Makarovič), izdelali pisemsko kuverto in pisali pismo.

Učenci so v padlet naložili svoja pisma, zapisali so komu so pisali in o čem so pisali. Ostali smo lahko pisma prebrali, komentirali in tako na zanimiv način vzpodbujali branje in pisanje.

V 2.a razredu smo se v času izobraževanja na daljavo, prvič srečali z aplikacijo Padlet. Raziskovali smo gozd v jeseni. Učenci so na skupno tablo zapisali svoje raziskovanje v gozdu, kaj so v gozdu doživeli, videli, slišali… Vsi smo se lahko sprehodili po listovniku, prebrali komentarje, si ogledali slike in tudi komentirali.

V drugem primeru pa smo v aplikacijo Padlet oddali svoje lutke in nastala je čudovita razstavo. Z lutkami, ki so jih izdelali so zaigrali lutkovno igrico Zrcalce.
... Prikaži večPrikaži manj

V 2.a  razredu smo se v času izobraževanja na daljavo, prvič srečali z aplikacijo Padlet. Raziskovali smo gozd v jeseni. Učenci so na skupno tablo zapisali svoje raziskovanje v gozdu, kaj so v gozdu doživeli, videli, slišali… Vsi smo se lahko sprehodili po listovniku, prebrali komentarje, si ogledali slike in tudi komentirali.  

V drugem primeru pa smo v aplikacijo Padlet oddali svoje lutke in nastala je čudovita razstavo. Z lutkami, ki so jih izdelali so zaigrali lutkovno igrico Zrcalce.Image attachment

Učitelji VIZ II. OŠ Rogaška Slatina raziskujemo nova spletna orodja. Prvošolčki v drugem tednu šolanja na daljavo spoznavajo začetni zlog v besedah. Z uporabo Wordwall-a lahko svoje znanje utrjujejo z reševanjem naloge Začetni zlog: poišči par. ... Prikaži večPrikaži manj

Učitelji VIZ II. OŠ Rogaška Slatina raziskujemo nova spletna orodja. Prvošolčki v drugem tednu šolanja na daljavo spoznavajo začetni zlog v besedah. Z uporabo Wordwall-a lahko svoje znanje utrjujejo z reševanjem naloge Začetni zlog: poišči par.

Drugošolci Osnovna šola Hruševec Šentjur so pri matematiki, ko so bili še v šoli, utrjevali računanje v številskem obsegu do 20, vključno s številom 0 in z iskanjem neznanega člena. Razvijali so kompetenco: komunikacija in sodelovanje (sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij).
Za utrjevanje računskih operacij (seštevanje in odštevanje) so uporabili spletno orodje Kahoot!. S pomočjo aplikacije Team Shake so se razdelili v pare in vsak par je imel eno tablico. Po odprtju aplikacije Kahoot! so vtipkali Game PIN, ki so jo videli na projekciji na tabli in nato se je vsak par še vpisal z imenom. Sledilo je reševanje nalog v obliki kviza, svojo uspešnost so lahko spremljali s sprotno povratno informacijo.
... Prikaži večPrikaži manj

Drugošolci Osnovna šola Hruševec Šentjur so pri matematiki, ko so bili še v šoli, utrjevali računanje v številskem obsegu do 20, vključno s številom 0 in z iskanjem neznanega člena. Razvijali so kompetenco: komunikacija in sodelovanje (sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij).
Za utrjevanje računskih operacij (seštevanje in odštevanje) so uporabili spletno orodje Kahoot!. S pomočjo aplikacije Team Shake so se razdelili v pare in vsak par je imel eno tablico. Po odprtju aplikacije Kahoot! so vtipkali Game PIN, ki so jo videli na projekciji na tabli in nato se je vsak par še vpisal z imenom.  Sledilo je reševanje nalog v obliki kviza, svojo uspešnost so lahko spremljali s  sprotno povratno informacijo.Image attachmentImage attachment
Prikaži več

Dosežki na projektu

Dosežki na nivoju posameznih aktivnostih projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT..

A1: Analiza stanja 100%
A2: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks 75%
A3: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ 68%
A4: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta 72%
A5: Promocija projekta 80%

Izobraževanja v sklopu projekta

Strateški tim

Izpostavljene novice

Informacijska pismenost

9. oktobra, 2019

V sklopu projekta smo izvedli videokonferenčno usposabljanje z naslovom Informacijska…

Izvedbeni kurikul

25. februarja, 2019

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij…

Fotografije na spletni strani

5. februarja, 2019

Veliko fotografij na spletni strani projekta je prispeval naš tesen…

25. decembra, 2020
26. decembra, 2020

Koordinatorji razvojnih šol

Koordinatorji razvojnih šol opravljajo eno izmed ključnih razvojnih nalog na področju prenosa izkušenj, znanj in kompetenc na implementacijske šole. So dragocen biser sodelavcev našega projekta. V nadaljevanju lahko preberete nekaj njihovih misli na temo projekta in kaj za njih predstavlja Inovativni učitelj, inovativni pouk ...

Skip to content
Preskoči na orodno vrstico