Ana Meglič

Inovativen pristop poučevanja zame pomeni, da v pouk v peljem nove metode in tudi nove pripomočke za popestritev pouka. Pomeni tudi možnost, da so nekatere stvari dostopne kadarkoli in kjerkoli. Njihovo uvajanje v svoj pouk se mi zdi pomembno, ker so IKT platforme tudi zelo blizu današnjim učencev in predstavljajo v kombinaciji s klasičnim poukom veliko motivacijo zanje, obenem tudi zame. Skratka, tudi velik izziv, ker se tehnologija hitro spreminja in je potrebno kar veliko delat.

Skip to content