Danica Gotlih

V pouk vključiti nekaj nekonvencionalnega, uvajati izvirne metode in oblike dela, vpeljati nove učne pripomočke, razmišljati kreativno, izstopiti iz znanih okvirjev, spodbujati individualnost, prenesti pouk v novo okolje…

Skip to content