Inovativna sem takrat…

Inovativna sem takrat, ko učno uro načrtujem tako, da učne cilje, ki jih želim doseči vpletem v resnično življenjsko situacijo, nalogo, problem ali eksperiment in pri tem za učence pripravim take učne situacije, ki učencem omogočajo aktivno delo, medsebojno sodelovanje,  tekmovanje, razvijanje ustvarjalnosti…

Skip to content