Vanja Kolar Ivačič

Inovativni pouk je zame, kot učiteljici, gradnja stabilnih in trdnih temeljev znanja, je opolnomočenje kreativnosti in možnost razvijanja močnih področij vsakega posameznika. Inovativna učna okolja vzpodbujajo druženje, sodelovanje, odprtost, pozitivnost in neomejenost na didaktični ravni in nujno podpirajo pedagoške cilje. So uporabniku enostavna, prilagodljiva, a še vedno predvidljiva in varna. So učitelju in šolam lahko dostopna.

Inovativna pedagogika razvija kompetence 21. stoletja ne samo pri učencih, ampak prednostno pri učiteljih. Kajti le kompetenten in svoboden učitelj bo lahko tlakoval pot v uspešno prihodnost vsakemu, še tako edinstvenemu otroku.

Skip to content