Žarko Jan

Inovativni pouk kot izobraževalni proces, pri katerem učenci z učiteljem uvajajo, izvajajo, preizkušajo in izpopolnjujejo metode in tehnike učenja, Cilj tega je doseči čim kakovostnejše znanje in čim bolje razviti različne kompetence. Kot inovativno učno okolje v tem smislu pa razumem vzdušje in pripravljenost obojih, da te dejavnosti aktivno in z interesom izvajajo. To je tudi osnovni pogoj za uspešnost inovativnega pouka. Seveda, poleg tehnične, informacijske in druge podpore.

Skip to content