Testimonial Category: Koordinatorji

Mateja Zelko

Projekt omogoča razvoj digitalnih kompetenc in ključnih veščin pri učencih, potrebnih za pridobitev trajnostnega življenska znanja. Omogoča fksibilnost, inovativnost in pridobivanje znanja na način, ki je učencem zanimiv in njim blizu. Povečuje motivacijo in koncentracijo učencev pri delu, daje možnost diferenciacije, individualizacije in profesionalne rasti tudi učitelja.

Read More

Vanja Kolar Ivačič

Inovativni pouk je zame, kot učiteljici, gradnja stabilnih in trdnih temeljev znanja, je opolnomočenje kreativnosti in možnost razvijanja močnih področij vsakega posameznika. Inovativna učna okolja vzpodbujajo druženje, sodelovanje, odprtost, pozitivnost in neomejenost na didaktični ravni in nujno podpirajo pedagoške cilje. So uporabniku enostavna, prilagodljiva, a še vedno predvidljiva in varna. So učitelju in šolam lahko […]

Read More

Bernardka Radej

Inovativni učitelj je človek z vizijo, ki vidi dlje in naprej in se ne ustraši novih izzivov in poti ter vztraja tako pri osebnem profesionalnem napredku kot tudi pri spodbujanju dijakov in kolegov. Inovativna učna okolja so prostor izmenjav mnenj in nenehnega učenja drug od drugega. Uporaba tehnologije nam delo lahko olajša in naredi smiselno, […]

Read More
Skip to content