Testimonial Category: Ravnatelji

Terezija Zamuda

Projekt omogoča razvoj digitalnih kompetenc in ključnih veščin pri učencih, potrebnih za pridobitev trajnostnega življenska znanja. Omogoča fksibilnost, inovativnost in pridobivanje znanja na način, ki je učencem zanimiv in njim blizu. Povečuje motivacijo in koncentracijo učencev pri delu, daje možnost diferenciacije, individualizacije in profesionalne rasti tudi učitelja.

Read More
Skip to content