Testimonial Category: Učitelji

Inovativna sem takrat…

Inovativna sem takrat, ko učno uro načrtujem tako, da učne cilje, ki jih želim doseči vpletem v resnično življenjsko situacijo, nalogo, problem ali eksperiment in pri tem za učence pripravim take učne situacije, ki učencem omogočajo aktivno delo, medsebojno sodelovanje,  tekmovanje, razvijanje ustvarjalnosti…

Read More

Inovativni pouk je zame…

Inovativni pouk je pouk, kjer učenci z modernimi pristopi dosežejo redefinicijo učnega procesa. Učenci so sposobni sami izdelati učne pripomočke in učna gradiva. Učiteljeva vloga je mentorska in usmerjevalna. Pot je pomembnejša od cilja. IKT je pri tem neobhodno sredstvo za lažje in hitrejše doseganje ciljev in izvajanje dejavnosti.

Read More

Inovativni pouk

Inovativni pouk je način poučevanja, pri katerem učitelj učence usmerja, da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.

Read More

Danica Gotlih

V pouk vključiti nekaj nekonvencionalnega, uvajati izvirne metode in oblike dela, vpeljati nove učne pripomočke, razmišljati kreativno, izstopiti iz znanih okvirjev, spodbujati individualnost, prenesti pouk v novo okolje…

Read More

Ana Meglič

Inovativen pristop poučevanja zame pomeni, da v pouk v peljem nove metode in tudi nove pripomočke za popestritev pouka. Pomeni tudi možnost, da so nekatere stvari dostopne kadarkoli in kjerkoli. Njihovo uvajanje v svoj pouk se mi zdi pomembno, ker so IKT platforme tudi zelo blizu današnjim učencev in predstavljajo v kombinaciji s klasičnim poukom […]

Read More

Žarko Jan

Inovativni pouk kot izobraževalni proces, pri katerem učenci z učiteljem uvajajo, izvajajo, preizkušajo in izpopolnjujejo metode in tehnike učenja, Cilj tega je doseči čim kakovostnejše znanje in čim bolje razviti različne kompetence. Kot inovativno učno okolje v tem smislu pa razumem vzdušje in pripravljenost obojih, da te dejavnosti aktivno in z interesom izvajajo. To je […]

Read More
Skip to content