Author: admin

Izvedbeni kurikul

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij podprtih z IKT. Gre za načrtovanje na nivoju oddelka, kjer se učitelji dogovorijo pri katerih predmetih bodo učenci razvijali posamezne kompetence in s katerimi aktivnostmi. Pomembna je tudi časovna komponenta usklajevanja, saj se (vsaj v začetku) pogosto zgodi, da je uvajanje tehnologije le dodatek k […]

Read More
Foto: Robert Gajšek

Tehnična priporočila nakupa tablic

V zadnjih letih se v šolstvu srečujemo s pojavom novih tehnologij, predvsem mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Nekaj izkušenj in primerov rabe je podal pilotni projekt testiranja tabličnih računalnikov v okviru projekta E-šolstvo (url.sio.si/tablice). Prav tako so nekatere šole pri nas na tem področju zelo usmerjene v prihodnost, zato so v dokumentu upoštevane tudi njihove […]

Read More

E-gradiva in e-storitve

Nepogrešljiv del e-izobraževanja so gotovo tudi e-storitve in e-vsebine. Njihova glavna značilnost je uporaba interneta. V šolstvu se e-storitve uporabljajo za podporo: upravljalsko-odločitvenega dela, finačnemu poslovanju vodenja pedagoške dokumentacije, pedagoško-didaktičnega dela.   Dostopnost e-storitev in e-vsebin, predvsem v didaktičnem delu izobraževanja močno omejujeta uporaba tujih jezikov (predvsem angleščine) in dostopnost (plačljivost, ustvarjanje množice računov…) Če se […]

Read More

e-tutor

V e-izobraževanju se srečujejo tri skupine akterjev: udeleženci, avtorji in strokovnjaki (večinoma skozi pripravljene e-vsebine) ter e-tutorji. E-tutor skrbi za izvedbo in zagotavlja, da udeleženci snov pravilno razumejo in jo dokončno usvojijo. Za uspešno izvedbo e-izobraževanja potrebuje tutor poleg strokovnih in pedagoških znanj ter kompetenc še mnoga znanja in kompetence s področja komunikacije, motivacije in […]

Read More
http://www.equitypandit.com/news_and_events/it-park-firm-in-singapore-aims-expansion-in-india/it-firm/

Mobilno učenje

Vedno bolj dostopne prenosne naprave so v zadnjih letih pospešile še en koncept e-izobraževanja, t.i. Mobile learning, mobilno izobraževanje. Zanj je značilna personalizacija učnega procesa ter razširjanje slednjega tudi izven šole: tako časovno kot prostorsko. Mobilno učenje je povezava med prilagodljivim (fleksibilnim) izobraževanjem in e-izobraževanjem. Prenosniki, tablični računalniki in pametni telefoni postavljajo pred izobraževalce nove […]

Read More

Obrnjeno učenje

Ideja kratkih posnetih predavanj iz MOOCs se je razvila v obliko obrnjenega učenja (flipped classroom), pri katerem samostojno učenje z ogledom kratkih posnetkov poteka izven šolskega prostora (in časa), učne ure pa so namenjene raziskovanju, sodelovalnemu delu, projektnemu delu, reševanju problemov, diskusiji… S tem na glavo obrnemo tradicionalno pedagoško paradigmo in čas, ko so učitelji […]

Read More

Odprta univerza

MOOC so svoje mesto najprej našli na univerzah, iz česar se je razvil pojem odprte univerze. Gre za univerze, ki so odprte tudi za ljudi brez formalnih akademskih kvalifikacij (za vpis v posamezne tečane ni pogojev) in poleg diplom in drugh znanstvenih nazivov podeljujejo tudi različne certifikate oz. le potrdila o opravljenih tečajih. Pojma odprta […]

Read More

Množična in odprta spletna predavanja

E-izobraževanje povečuje dostopnost neformalnega izobraževanja in s tem tudi njegovo demokratičnost. Zadnji odziv na potrebe družbe po prilagodljivi, učeči se delovni sili, so MOOCs (Masive Online Open Courses), prosto-dostopni spletni tečaji. Le ti so sestavljeni iz (krajših) video predavanj, domačega dela udeležencev na daljavo in interaktivnih študijskih forumov. Vrednotenje dela udeležencev, predvsem zaradi množičnosti tečajev […]

Read More
Skip to content