Category: Novice

Izvedbeni kurikul

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij podprtih z IKT. Gre za načrtovanje na nivoju oddelka, kjer se učitelji dogovorijo pri katerih predmetih bodo učenci razvijali posamezne kompetence in s katerimi aktivnostmi. Pomembna je tudi časovna komponenta usklajevanja, saj se (vsaj v začetku) pogosto zgodi, da je uvajanje tehnologije le dodatek k […]

Read More

e-učbeniki

V sklopu projekta e-šolska torba je bilo razvitih 64 e-učbenikov, ki so prosto dostopni na spletni strani SIO portala. Vabljeni, da si jih ogledate in uporabite pri vašem pedagoškem delu.

Read More
Skip to content