Category: Rezultati projekta

Izvedbeni kurikul

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij podprtih z IKT. Gre za načrtovanje na nivoju oddelka, kjer se učitelji dogovorijo pri katerih predmetih bodo učenci razvijali posamezne kompetence in s katerimi aktivnostmi. Pomembna je tudi časovna komponenta usklajevanja, saj se (vsaj v začetku) pogosto zgodi, da je uvajanje tehnologije le dodatek k […]

Read More
Foto: Robert Gajšek

Tehnična priporočila nakupa tablic

V zadnjih letih se v šolstvu srečujemo s pojavom novih tehnologij, predvsem mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Nekaj izkušenj in primerov rabe je podal pilotni projekt testiranja tabličnih računalnikov v okviru projekta E-šolstvo (url.sio.si/tablice). Prav tako so nekatere šole pri nas na tem področju zelo usmerjene v prihodnost, zato so v dokumentu upoštevane tudi njihove […]

Read More

Zlata pravila izposoje tablic

Zlata pravila izposoje tablic so nastala zaradi potreb nekaterih razvojnih in implementacijskih šol v sklopu projekta. Lahko bi rekli, da predstavljajo osnovna pravila/napotke uporabe tablic za učence/dijake, ki si jih vsaka šola prilagodi po lastni meri. Zlata pravila uporabe tablice Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške opreme. Najemnik s podpisom pogodbe […]

Read More

Pedagoško kolo

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga poiskati orodja, s katerimi bodo najbolje podprli proces učenja in učencem omogočili razvijanje kompetenc 21. stoletja. Zaradi povezovanja teorije, prakse in […]

Read More

Glagoli po Bloomu

Bloomova digitalna taksonomija (ki jo je zasnoval Andrew Churches) podpisa smiselno rabo tehnologije v procesu učenja. Pri načrtovanju pouka, določanju kriterijev, vrednotenju in analizi učnih načrtov so nam v pomoč pomenski glagoli, ki definirajo aktivnosti učencev ob podpori tehnologije. Grafična upodobitev prikazuje razpon digitalne taksonomije, ki se začne z nižjimi miselnimi procesi na levi strani […]

Read More

Drugo skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih šol

Drugo skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih šol je potekalo v soboto 19. 01. 2019. Priznani slovenski zdravnik, psihiater in psihoterapevt dr. Željko Ćurić nas je navdušil z uvodnim predavanjem (Psihologija transformacije), v nadaljevanju pa so še izvrstni izvajalci pripravili in izvedli delavnice ki so tokrat potekale na višjih taksonomskih ravneh. Odzivi s strani udeležencev so […]

Read More

Drugo skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih in implementacijskih šol

V soboto 19. maja 2018 je potekalo drugo skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih šol. Zbralo se nas je 230 udeležencev. Srečanje je potekalo po že uveljavljenem dnevnem redu. V uvodu nas je pozdravila skrbnica pogodbe Mojca Debeljak Kozina. Uvodno predavanje “Vpliv sodobne tehnologije na možgane” je izvedel dr. Zvezdan Pirtošek, ki nam je […]

Read More

Skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih šol

V soboto 20. 01. 2018 je potekalo skupno usposabljanje ravnateljev, koordinatorjev in učiteljev razvojnih šol. Osrednji gost skupnega usposabljanja  je bil dr. Predrag Pale, ki nam je predstavil njegov pogled na transformacijo oziroma preobrazbo učitelja. Mag. Radovan Krajnc pa nam je v zaključku predstavil okvir Digitalnih kompetenc. Predrag Pale je mednarodno priznani profesor na Unverzi […]

Read More
Foto: Drago Jovič

Prvo skupno usposabljanje ravnateljev razvojnih šol

Prvo skupno usposabljanje ravnateljev razvojnih šol je potekalo oktobra 2017. Skupaj smo se podrobneje spoznali s samim projektom, nekaterimi specifikami ter pričeli z začetnimi aktivnostmi projekta. Ključnega pomena je pozitivna naravnanost in pristop k projektu prav vseh konzorcijskih partnerjev. Zavedamo se, da sodobna informacijsko komunikacijske tehnologije v šolski prostor posega z vsaj treh strani: na eni […]

Read More
Skip to content