Course Category: Izobraževanja prenašalcev

Showing 1-9 of 13 results
Free

Povratna informacija in ocenjevanje znanja (uvod)

Predstavljamo vam uvodni del izobraževanja na daljavo z naslovom “Povratna informacija – Office365 in Teams v luči preverjanje in ocenjevanja znanja”. Celotno izobraževanje pa je dostopno na tej spletni povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=OF1C3jhKLYs
0
Free

Verodostojnost podatkov na spletu

Pogosto poslušamo o informacijski pismenosti in pogosteje le-to pripisujemo pot privzeto in včasih celo “prirojeno” lastnost milenijcem. Prav se je spomniti, da je informacijska pismenost veščina, ki se je je treba priučiti. V delavnici bomo izpostavili predvsem sestavino informacijske pismenosti, ki jo najpogosteje pozabimo. To je določanje stopnje verodostojnosti podatka.…
1
Free

Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT

Za učenje, ki dejansko vodi v spreminjanje lastne prakse, ne zadostuje zgolj urjenje spretnosti (npr. učenje uporabe IKT orodij), ampak je pomembno ozaveščati in spreminjati tudi globlje ravni našega delovanja, npr. osebna prepričanja o delu učitelja in kakovostnem poučevanju. Na delavnici bomo izhajajoč iz čebulnega modela jedrne refleksije skozi različne…
0
Free

Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod

Sodelovanje z uporabo sodobnih tehnologij je ena izmed temeljnih kompetenc za državljane. Nearpod okolje je v osnovi namenjeno sodobni interaktivni predstavitvi vsebin, vendar z vmesnimi raznolikimi nalogami omogoča aktivno vključevanje učencev. Ali že znamo s tem okoljem zasnovati učno uro tako, da kot učitelji krepimo kompetenco opolnomočenja učencev, učenci pa…
0
Free

Uporaba interaktivnih učbenikov pri pouku

Udeleženci bodo spoznali strukturo učbenikov in različne možnosti uporabe v razredu na podlagi primerov, ki jih bomo izvedli v obliki aktivnosti. Udeleženci bodo spoznali primere uporabe interaktivnih učbenikov (npr. matematika), ki so prosto dostopni na spletu (http://www.iucbeniki.si/).
0
Free

Formativno spremljanje z uporabo orodja Socrative

Spoznali boste kako elemente formativnega spremljanja znanja povezalt z možnostmi, ki jih ponuja aplikacija Socrative, s poudarkom na smiselni rabi digitalne tehnologije pri pouku.
0
Free

Proces načrtovanja pouka s pedagoškim kolesom

Smiselno vključevanje digitalne tehnologije v pouk zahteva skrbno načrtovanje ciljev, namenov učenja, aktivnosti učencev, spremljanja učencev in podobno. Na delavnici bomo vodeno načrtovali takšen pouk s pomočjo Pedagoškega kolesa in okvirja DigCompEdu. Razmišljali in načrtovali bomo tudi digitalne kompetence, ki jih bodo razvijali učenci.
0
Free

Orodja Kahoot, Qiuzlet, FilmoraGO kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja

Spoznali in uporabili bomo orodja kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja – kot pomoč pri postavljanju kriterijev, preverjanju in povratni informaciji. Izdelali bomo kratek video posnetek  z uporabo orodja FilmoraGO. Dijaki lahko orodje uporabijo kot del naloge, ki jo oddajo za oceno ali preverjanje. Delavnica bo praktična – s pomočjo…
0
Free

Interaktivni video

Ko mladi iščejo informacijo, je običajno prvi vir video posnetek – pri katerem pa pogosto pogledajo le začetek ali posamezne izseke. Učitelji lahko izbrane video posnetke opremimo z nalogami in vprašanji, ter tako povečamo zbranost učencev ter hkrati tudi spremljamo njihov napredek. V delavnici boste pripravili svoj interaktivni posnetek v…
0
Skip to content