Course Category: PCE2020

Showing 10-18 of 30 results
Free

Oberski Sašo: Uporaba mobilnih naprav pri spoznavanju nesnovne kulturne dediščine

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Uporaba mobilnih naprav pri spoznavanju nesnovne kulturne dediščine Avtor: Sašo Oberski https://www.youtube.com/watch?v=uamryMsxBp4
0
Free

Ivačič David: Multimodalni pristop k opismenjevanju – izboljšanje bralne pismenosti

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Multimodalni pristop k opismenjevanju – izboljšanje bralne pismenosti Avtor: David Ivačič https://www.youtube.com/watch?v=tMjU8pjnBCc
0
Free

Dovnik Rosanda: Spodbujanje otroške domišljije in socialnih zmožnosti s pomočjo pravljice in IKT v 3. razredu osnovne šole

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Spodbujanje otroške domišljije in socialnih zmožnosti s pomočjo pravljice in IKT v 3. razredu osnovne šole Avtor: Rosanda Dovnik https://www.youtube.com/watch?v=OCIIuxA89eY
0
Free

Kolar Ivačič Vanja: Načrtovanje in izvedba pouka likovne umetnosti z digitalnim pisalom

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Načrtovanje in izvedba pouka likovne umetnosti z digitalnim pisalom Avtor: Vanja Kolar Ivačič https://www.youtube.com/watch?v=-pXQN-4Fp8U
0
Free

Purg Urška: Digitalna pravljica

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Digitalna pravljica Avtor: Urška Purg https://www.youtube.com/watch?v=Mag3HWNI8EA
0
Free

Šuc Visenjak Tjaša: Nemške učne postaje in IKT oprema

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Nemške učne postaje in IKT oprema Avtor: Tjaša Šuc Visenjak https://www.youtube.com/watch?v=KnF6S4K457U
0
Free

Peruš Andreja: Razvijanje digitalnih kompetenc pri pouku tujega jezika

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Razvijanje digitalnih kompetenc pri pouku tujega jezika Avtor: Andreja Peruš https://www.youtube.com/watch?v=m5LWB-EnZyU
0
Free

Meglič Ana: Različne naloge pisnega sporočanja po lestvici SAMR-modela pri pouku angleščine v OŠ

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Različne naloge pisnega sporočanja po lestvici SAMR-modela pri pouku angleščine v OŠ Avtor: Ana Meglič https://www.youtube.com/watch?v=saJrC-QYxgQ
0
Free

Raušl Mateja: Vreme in vremenska napoved pri pouku angleščine

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Vreme in vremenska napoved pri pouku angleščine Avtor: Mateja Raušl https://www.youtube.com/watch?v=Vm6Qf1WyCV8
0
Skip to content