Course Category: PCE2020

Showing 19-27 of 30 results
Free

Flogie Julija: Razvijanje digitalnih kompetenc pri pouku slovenščine učencev z učnimi težavami

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Razvijanje digitalnih kompetenc pri pouku slovenščine učencev z učnimi težavami Avtor: Julija Flogie  https://www.youtube.com/watch?v=1dCHApNdvZY
0
Free

Pucko Teo: Spreminjanje poučevalne prakse pri angleščini v osnovni šoli z namenom razvoja zaposljivih državljanov

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Spreminjanje poučevalne prakse pri angleščini v osnovni šoli z namenom razvoja zaposljivih državljanov Avtor: Teo Pucko https://www.youtube.com/watch?v=LuwtAUy4x5o
0
Free

Golčer Jadranka: Z utrjevanjem do poznavanja in razumevanja lastnosti matematičnih funkcij v 2. letniku strokovnega izobraževanja

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Z utrjevanjem do poznavanja in razumevanja lastnosti matematičnih funkcij v 2. letniku strokovnega izobraževanja Avtor: Jadranka Golčer https://www.youtube.com/watch?v=FgLsmBl8040
0
Free

Trškan Sonja: Vrednotenje digitalne tehnologije z vidika dijakov na primeru projektne naloge pri geografiji

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Vrednotenje digitalne tehnologije z vidika dijakov na primeru projektne naloge pri geografiji Avtor: Sonja Trškan https://www.youtube.com/watch?v=co-vprHl25E
0
Free

Žižek Darinka: Učne situacije in IKT znanja pri matematiki v prvem letniku ekonomskega tehnika

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Učne situacije in IKT znanja pri matematiki v prvem letniku ekonomskega tehnika Avtor: Darinka Žižek https://www.youtube.com/watch?v=q2vo8tyy_cA
0
Free

Zupan Nina: Izziv uporabe več aplikacij in formativnega spremljanja pri uri zgodovine

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Izziv uporabe več aplikacij in formativnega spremljanja pri uri zgodovine Avtor: Nina Zupan https://www.youtube.com/watch?v=RJIyl_TohkM
0
Free

Tomšič Tanja: Z inovativnimi učnimi pristopi do kakovosti pouka za dijake s skotopičnim sindromom

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Z inovativnimi učnimi pristopi do kakovosti pouka za dijake s skotopičnim sindromom Avtor: Tanja Tomšič https://www.youtube.com/watch?v=rTl0eRfJGrQ
0
Free

Rudolf Elena: Dijak kot izvajalec obrnjenega učenja pri matematiki, nadgrajenega z interaktivnim videom

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Dijak kot izvajalec obrnjenega učenja pri matematiki, nadgrajenega z interaktivnim videom Avtor: Elena Rudolf https://www.youtube.com/watch?v=kqBxDD8L0JI
0
Free

Krivec Čarman Damjana: Ustvarjanje in uporaba kratkega video filma pri učenju in poučevanju zgodovine v gimnaziji

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020. Naslov: Ustvarjanje in uporaba kratkega video filma pri učenju in poučevanju zgodovine v gimnaziji Avtor: Damjana Krivec Čarman https://www.youtube.com/watch?v=TkdBEzaMtSg
0
Skip to content