Course Isotope 2

/ 0 Review

Družba – Srednji vek

Primer dobre rabe dela pri družbi.
0 Student
Free
/ 0 Review

Fizika – Električni krog

Primer dobre rabe dela pri fiziki.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Geografija – Podnebje Južne Amerike

Primer dobre rabe dela pri geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Ploščina deltoida, romba in kvadrata

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Zgodovina – Nastanek Rima

Primer dobre rabe dela pri zgodovini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – O. Župančič: Žebljarska

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – T. Partljič Moj ata socialistnični kulak

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Past Tense Simple – questions

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Spoznavanje okolja – Pogoji za rast in razvoj rastlin

Primer dobre rabe dela pri spoznavanju okolja.
0 Student
Free
/ 0 Review

Zgodovina – Slovenci in prva svetovna vojna

Primer dobre rabe dela pri zgodovini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Načrtovanje in priklopi električnih naprav (NPE) – Pasivni filtri

Primer dobre rabe dela pri načrtovanju in priklopih električnih naprav (NPE).
0 Student
Free
/ 0 Review

Uporaba IKT pri poslovanju – Ponovitev marketing mix-a

Primer dobre rabe dela pri uporabi IKT pri poslovanju.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Športna vzgoja – Samotestiranje

Primer dobre rabe dela pri športni vzgoji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Kvadratna funkcija, modeliranje

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Družba – Evropska unija

Primer dobre rabe dela pri družbi.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Naravovarsto: Antarktika

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Vzdrževanje računalniške opreme – Izdelava učnih pripomočkov s programom Wink

Primer dobre rabe dela pri vzdrževanju računalniške opreme.
0 Student
Free
/ 0 Review

OPI multimedija, NIP nemščina – Anders einkaufen

Primer dobre rabe dela pri multimediji in nemščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

ANG – PPD (Trženje) – Gospodarstvo

Primer dobre rabe dela pri ang in ppd.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – What do you do on the Net?

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

NIP računalništvo – Umetna inteligenca in roboti

Primer dobre rabe dela pri računalništvu.
0 Student
Free
/ 0 Review
/ 0 Review

Informatika – Predstavitve projektnih nalog

Primer dobre rabe dela pri informatiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Psihologija – Obrambni mehanizmi

Primer dobre rabe dela pri psihologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Eksponentna funkcija

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Kemija – Lastnosti izbranih elementov in spojin

Primer dobre rabe dela pri kemiji.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Matematični problemi

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Project task (Govorni nastopi)

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Tehnika in tehnologija – Kovine

Primer dobre rabe dela pri tehniki in tehnologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Kemija – Snovi so iz delcev

Primer dobre rabe dela pri kemiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Govorni nastop, Famous person/My Idol

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Tehnika in tehnologija – Zaporedna vezava, eksperimentalno delo

Primer dobre rabe dela pri tehniki in tehnologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Naravoslovje in tehnika – Načrtovanje in izdelava izdelka

Primer dobre rabe dela pri naravoslovju in tehniki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Športna vzgoja – Atletika

Primer dobre rabe dela pri športni vzgoji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Nemščina – Tagesablauf

Primer dobre rabe dela pri nemščini in likovni umetnosti.
0 Student
Free
/ 0 Review

Nemščina – Poezija

Primer dobre rabe dela pri nemščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – Socialne zvrsti

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Nemščina – Govorne predstavitve z ustnim zagovorom teme

Primer dobre rabe dela pri nemščini.
0 Student
Free
/ 0 Review
/ 0 Review

Laboratorijske vaje – Volumetrične analize

Primer dobre rabe dela pri laboratorijskih vajah.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Strokovni predmet – Načrtovanje posameznih vrst stroškov

Primer dobre rabe dela pri strokovnem predmetu.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Biologija – Prebavila (Zdrava prehrana)

Primer dobre rabe dela pri biologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Glasbena umetnost – Predstavitev romantičnih skladateljev

Primer dobre rabe dela pri glasbeni umetnosti.
0 Student
Free
/ 0 Review

Geografija – Geografija sveta

Primer dobre rabe dela pri geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Biologija in geografija – Vodovje: biotop in biocenoza

Primer dobre rabe dela pri biologiji in geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Športna vzgoja – Spremljava in načrtovanje športnih aktivnosti

Primer dobre rabe dela pri športni vzgoji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Tehnika in tehnologija – Prometna varnost v 7.r

Primer dobre rabe dela pri tehniki in tehnologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Nemščina – Uporaba znanja pridobljenega v 2. letniku

Primer dobre rabe dela pri nemščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Gledališki klub – Lutke

Primer dobre rabe dela pri gledališkem klubu (izbirni predmet).
0 Student
Free
/ 0 Review

Predšolska vzgoja – Projektno ustvarjanje 3: Podjetnost v vrtcu

Primer dobre rabe dela na Predšolski vzgoji.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Vreme

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – Stavčni členi: povedek

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review
0 Student
Free
/ 0 Review

Teambuilding animacija

Primer dobre rabe dela.
0 Student
Free
/ 0 Review

Kemija – Priprava raztopin (laboratorijska vaja)

Primer dobre rabe dela pri kemiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Uvod v preslikave

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Informatika/geografija – predstavitve

Primer dobre rabe dela pri informatiki in geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Zgodovina – Rimljani na Slovenskem

Primer dobre rabe dela pri zgodovini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Geografija – Orientacija s pomočjo pametnega telefona

Primer dobre rabe dela pri geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Španščina – Opis značaja oseb

Primer dobre rabe dela pri španščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Likovna umetnost – Izdelek iz odpadnega materiala

Primer dobre rabe dela pri likovni umetnosti.
0 Student
Free
/ 0 Review

Glasbena umetnost – srednjeveško večglasje

Primer dobre rabe dela pri glasbeni umetnosti.
0 Student
Free
/ 0 Review

Vrste stroškov

Primer dobre rabe dela pri strokovnem predmetu.
0 Student
Free
/ 0 Review

Priprava turističnega potovanja

Primer dobre rabe dela pri geografiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Informatika – Slikovna predstavitev informacij

Primer dobre rabe dela pri informatiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Angleščina – Prihodnost (The Future)

Primer dobre rabe dela pri angleščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Slovenščina – Literarni prispevki

Primer dobre rabe dela pri slovenščini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Matematika – Skrivnosti Pascalovega trikotnika

Primer dobre rabe dela pri matematiki.
0 Student
Free
/ 0 Review

Seznanitev dijakov z nekaterimi matematičnimi programi

Primer dobre rabe dela na daljavo s (matematičnimi) programi.
0 Student
Free
/ 0 Review

Sociologija – Neverbalna komunikacija

Primer dobre rabe dela pri sociologiji.
0 Student
Free
/ 0 Review

Zgodovina – Prazgodovinska kulturna dediščina

Primer dobre rabe dela na daljavo pri zgodovini.
0 Student
Free
/ 0 Review

Pisno ocenjevanje na daljavo

Primer dobre rabe ocenjevanja na daljavo pri matematiki.
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Zgodovina turizma 2. letnik

Primer dobre rabe pri zgodovini turizma.
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Fizika – Grafični prikaz nihanja, odmik

Primer obetavne rabe pri fiziki v SŠ
18 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Matematika – potenčna funkcija

Primer obetavne rabe pri matematiki v SŠ
18 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Biologija – preverjanje znanja

Primer obetavne rabe pri biologiji v SŠ
18 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Sociologija; Smrtna kazen – za/proti

Primer obetavne rabe pri sociologiji v SŠ
43 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Likovna umetnost

Primer obetavne rabe pri likovni umetnosti v OŠ
55 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Geografija – zavarovana območja Slovenije

Primer obetavne rabe pri geografiji v SŠ
17 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Povratna informacija in ocenjevanje znanja (uvod)

Predstavljamo vam uvodni del izobraževanja na daljavo z naslovom “Povratna informacija – Office365 in Teams v luči preverjanje in ocenjevanja znanja”. Celotno izobraževanje pa je dostopno na tej spletni povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=OF1C3jhKLYs
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Povratna informacija – Office365 in Teams v luči preverjanje in ocenjevanja znanja

V tokratnem videokonferenčnem izobraževanju smo vam v uvodnem delu podali nekaj osnovnih teoretičnih izhodišč podajanja povratne informacije in s tem povezanim preverjanjem in ocenjevanjem znanja, v nadaljevanju pa so prikazane konkretne možnosti uporabe v sklopu paketa Office 365. https://www.youtube.com/watch?v=UHxcuy0gXao
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Cisco Webex

  https://www.youtube.com/watch?v=-V-lmpvZ1qs
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

MS Teams uradna predstavitev

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako vemo, kdo je v določenem trenutku v spletni učilnici?

https://www.youtube.com/watch?v=1SQKrcgFmyc
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako prenašamo gradiva in aktivnosti med spletnimi učilnicami

https://www.youtube.com/watch?v=bA_pg2HbKCg
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Videokonferenčno srečanje z gosti

https://www.youtube.com/watch?v=56DN1V18icA
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Videokonferenčni sistem Zoom

Spletna povezava do video predstavitve
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Videovodič MS Teams

https://www.youtube.com/watch?v=wScKlaGhgTA
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarimo vprašanja s slikovnimi ozadji?

https://www.youtube.com/watch?v=6DRgZVvaexU
0 Student
Free
zarnica
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje za dopolnjevanje (ugnezdeno)?

https://www.youtube.com/watch?v=–krfqvx7Tc
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje “Številčni odgovor”?

https://www.youtube.com/watch?v=rK3rdaGxXOc
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje “Pravilno_napačno”?

https://www.youtube.com/watch?v=ZttL8xJwPOQ
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje povleci in spusti v besedilo?

https://www.youtube.com/watch?v=A3qBRcNKm3A
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje za povezovanje?

https://www.youtube.com/watch?v=NvyV2odd86E
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje “Kratki odgovor”?

https://www.youtube.com/watch?v=m5UamrX7EuE
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje “Izračunano”?

https://www.youtube.com/watch?v=bfOYRv9MrSI
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje Izberi manjkajoče besede?

https://www.youtube.com/watch?v=RZYBIcxpbEs
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje esejskega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=lbZ98BlGpSI
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim vprašanje izbirnega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=STkLIU-lWtU
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kje najdem banko vprašanj in jih razvrstim v različne kategorije

https://www.youtube.com/watch?v=CC7s_hbWdnM
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kako ustvarim kviz v Moodlu

https://www.youtube.com/watch?v=M5vya1Qi2yA
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Napredne oblike vrednotenja in povratne informacije v Moodlu: Rubrike

Rubrike nam omogočajo dajanje povratnih informacij v obliki tabele, kjer za vsak kriterij pripravimo opisnike na različnih stopnjah doseganja. Učenci lahko tabelo vidijo pred oddajo izdelka, natačno povratno informacijo pa prejmejo po e-poštni. Dajanje povratnih inofrmacij s pomočjo rubrik pomembno skrajša čas, ki ga potrebujemo za vrednotenje izdelkov učencev. https://www.youtube.com/watch?v=1bLHpPP5cBk
51 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Napredne oblike vrednotenja in povratne informacije v Moodlu: Navodila za vrednotenje

Napredno dajanje povratnih informacij od učitelja zahteva nekoliko več priprave, vendar je povratna informacija zato kvalitetnejša, še posebej če opisnike sestavimo skupaj z učenci. Slednje nam močno olajša dajanje povratnih informacij v smislu formativnega spremljanja, saj učenci vnaprej vidijo zastavljene kriterije in natačno vedo, do katere stopnje jih dosegajo.  …
68 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Enostavno ocenjevanje naloge v Moodlu

Izdelkom, ki jih učenci oddajo v Nalogo, učitelji damo povratno informacijo in (ali) jih ocenjujemo.  Prikazane so nastavitve Naloge, ki omogočajo enostavno ocenjevanja in primer le-tega. https://www.youtube.com/watch?v=V1hjxZyNZPQ
44 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Ustvarimo Nalogo v Moodlu

Naloga je verjetno najpogostejša aktivnost, ki jo učitelji sestavimo v spletni učilnici Moodle. V posnetku se naučimo ustvariti Nalogo, odložišče, kamor učenci oddajo svoje raznovrstne  izdelke. Predstavljene so osnovne nastavitve in možnosti, ki nam jih Naloga ponuja. https://www.youtube.com/watch?v=W6sLnk4GMmo
65 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Ustvarimo podatkovno zbirko v Moodle-u

Podatkovna zbirka omogoča, da oddane izdelke vidi ne le učitelj, ampak vse izdelke vidijo tudi učenci, ki lahko drug drugemu zapišejo povratno informacijo ali se učijo drug od drugega. V posnetku je prikazujemo, kako ustvarimo podatkovno zbirko in polja, ki jih lahko uporabimo tudi kot filtre.   https://www.youtube.com/watch?v=c4W9JDmWpX4
83 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Kriteriji, povratne informacije, razlika med Nalogo in Podatkovno zbirko

Prvi korak vsakega učitelja pri ustvarjanju spletne učilnice je vstavljanje virov, če pa želimo, da je učilnica res prostor, kjer se srečujejo ne le vsebine ampak tudi učitelji in učenci, so bistvo učilnice aktivnosti, ki jih v učilnici ustvarjamo učitelji za učence. Odvisno od ciljev, ki jih učitelj želi doseči,…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Skrivnosti Outlooka in uporaba obrazcev (Forms) v Office 365

Skrivnosti Outlooka in uporaba obrazcev (Forms) Office 365 v formativnem spremljanju Tokrat nekaj lažjega, a zelo uporabnega: Outlook, ki ga večinoma že uporabljamo, a Tomaž nam bo razkril še nekaj skrivnosti uporabe filtrov, koledarja, upravljanja stikov in skupin v poštnem predalu, ter nam predal nekaj idej, kako z učinkovito organizacijo…
82 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Teams in Delve v Office 365

Tomaž Pavlakovič  nam v  sklopu paketa Office 365 predstavlja Microsoft Teams. Lahko rečemo, da je to središče za skupinsko delo. Spoznali bomo kako ustvariti skupino (ekipo) in se naučili kako z njo upravljamo. Prav tako se bomo seznanili z učinkovito komunikacijo znotraj skupine, kako za učence pripraviti učno gradivo in prostor za sodelovanje…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Uvod v Office 365

Na uvodnem srečanju smo naredili prve korake v Office 365. Cilji videokonferečnega usposabljanja so : Spoznati razliko med Office 365 in Google Apps. Naučiti se uporabljati nadzorno ploščo v Office 365. Naučiti se uporabljati digitalno shrambo OneDrive. Naučiti se porabljati spletne aplikacije Word, Excel in PowerPoint. Spoznati nekaj primerov didaktične…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ
17 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ.
17 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ
9 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku matematike v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku matematike v SŠ.
19 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku biologije v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku biologije v SŠ.
19 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ.
19 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku slovenščine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku slovenščine v SŠ.
28 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ.
28 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri športni vzgoji v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku športne vzgoje v SŠ.
16 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ.
12 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku mehatronike v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku mehatronike v SŠ.
18 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku informatike v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku informatike v SŠ.
22 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
43 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
63 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku spoznavanje okolja v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku “spoznavanje okolja” v OŠ.
28 Students
Free
zgodovina
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v OŠ.
35 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku družbe v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku družbe v OŠ.
34 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku naravoslovja v OŠ.
34 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku Angleščine v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku angleščine v OŠ.
23 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku naravoslovja v OŠ.
67 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri geografiji v OŠ

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
62 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku nemščine v OŠ

Primer dobre rabe pri pouku nemščine v OŠ.
34 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku likovne umetnosti v OŠ

Primer obetavne rabe – likovna umetnost
65 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ

Primer dobre rabe pri pouku angleščine.
33 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v OŠ

Primer dobre rabe orodja Stories pri pouku angleščine v osnovni šoli.
72 Students
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Verodostojnost podatkov na spletu

Pogosto poslušamo o informacijski pismenosti in pogosteje le-to pripisujemo pot privzeto in včasih celo “prirojeno” lastnost milenijcem. Prav se je spomniti, da je informacijska pismenost veščina, ki se je je treba priučiti. V delavnici bomo izpostavili predvsem sestavino informacijske pismenosti, ki jo najpogosteje pozabimo. To je določanje stopnje verodostojnosti podatka.…
1 Student
Free
Admin bar avatar
/ 2 Reviews

Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT

Za učenje, ki dejansko vodi v spreminjanje lastne prakse, ne zadostuje zgolj urjenje spretnosti (npr. učenje uporabe IKT orodij), ampak je pomembno ozaveščati in spreminjati tudi globlje ravni našega delovanja, npr. osebna prepričanja o delu učitelja in kakovostnem poučevanju. Na delavnici bomo izhajajoč iz čebulnega modela jedrne refleksije skozi različne…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod

Sodelovanje z uporabo sodobnih tehnologij je ena izmed temeljnih kompetenc za državljane. Nearpod okolje je v osnovi namenjeno sodobni interaktivni predstavitvi vsebin, vendar z vmesnimi raznolikimi nalogami omogoča aktivno vključevanje učencev. Ali že znamo s tem okoljem zasnovati učno uro tako, da kot učitelji krepimo kompetenco opolnomočenja učencev, učenci pa…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Uporaba interaktivnih učbenikov pri pouku

Udeleženci bodo spoznali strukturo učbenikov in različne možnosti uporabe v razredu na podlagi primerov, ki jih bomo izvedli v obliki aktivnosti. Udeleženci bodo spoznali primere uporabe interaktivnih učbenikov (npr. matematika), ki so prosto dostopni na spletu (http://www.iucbeniki.si/).
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Formativno spremljanje z uporabo orodja Socrative

Spoznali boste kako elemente formativnega spremljanja znanja povezalt z možnostmi, ki jih ponuja aplikacija Socrative, s poudarkom na smiselni rabi digitalne tehnologije pri pouku.
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Proces načrtovanja pouka s pedagoškim kolesom

Smiselno vključevanje digitalne tehnologije v pouk zahteva skrbno načrtovanje ciljev, namenov učenja, aktivnosti učencev, spremljanja učencev in podobno. Na delavnici bomo vodeno načrtovali takšen pouk s pomočjo Pedagoškega kolesa in okvirja DigCompEdu. Razmišljali in načrtovali bomo tudi digitalne kompetence, ki jih bodo razvijali učenci.
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Orodja Kahoot, Qiuzlet, FilmoraGO kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja

Spoznali in uporabili bomo orodja kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja – kot pomoč pri postavljanju kriterijev, preverjanju in povratni informaciji. Izdelali bomo kratek video posnetek  z uporabo orodja FilmoraGO. Dijaki lahko orodje uporabijo kot del naloge, ki jo oddajo za oceno ali preverjanje. Delavnica bo praktična – s pomočjo…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Interaktivni video

Ko mladi iščejo informacijo, je običajno prvi vir video posnetek – pri katerem pa pogosto pogledajo le začetek ali posamezne izseke. Učitelji lahko izbrane video posnetke opremimo z nalogami in vprašanji, ter tako povečamo zbranost učencev ter hkrati tudi spremljamo njihov napredek. V delavnici boste pripravili svoj interaktivni posnetek v…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Sodelovanje in deljenje v OneNote (digitalni zvezek)

OneNote je digitalni zvezek, ki samodejno shranjuje in sinhronizira vaše zapiske, medtem ko delate. Zapiski so samodejno shranjeni in sinhronizirani v oblaku, tako da imamo v vseh svojih napravah vedno najnovejše zapiske. Omogoča mesto za ustvarjanje učnih ur, skupnega mesta za sodelovalno delo z učenci in mesto za ustvarjanje učenčevih…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Naloge in napredno vrednotenje oddanih izdelkov v Moodlu

Kljub prednostim osebnih stikov nam v šoli uporaba IKT lahko omogoča kakovostnejšo, predvsem pa trajnejšo in hitrejšo povratno informacijo, ki učencu ob vključevanju elementov FS  ponuja priložnost za izboljšanje svojih dosežkov. V delavnici se boste naučili, kako  v MOODLu pripraviti rubrike za vrednotenje. Aktivnost tehnično ni zahtevna in zahtevna le…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Učenje na prostem z elementi igrifikacije

Delavnica je namenjena predstavitvi mobilne aplikacije za učenje na prostem v slovenščini CŠOD Misija. Ogledali si bomo možnosti njene uporabe ter možnosti izdelave vsebin v aplikaciji s strani strokovnih delavcev ali skupin učencev/dijakov pod mentorstvom strokovnih delavcev. Ključni poudarki: učenje v resničnem svetu, motivacijski pristop igrifikacije, uporaba mobilne IKT, učenje…
0 Student
Free
Admin bar avatar
/ 0 Review

Globalno učenje za trajnostni razvoj s podporo IKT

Na delavnici bomo primerjali klasične s sodobni pristopi  globalnega učenja, ki vključujejo uporabo IKT. Spoznali, uporabili in se lahko naučili izdelovati kviz v Kahootu ali  Moodlu, Padlet in izdelali miselni vzorec z aplikacijo Coggle. Iskali bomo prednosti in slabosti obeh načinov globalnega poučevanja in učenja za trajnostni razvoj.
0 Student
Free
Preskoči na orodno vrstico