Course Tag: Android

Free

Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT

Za učenje, ki dejansko vodi v spreminjanje lastne prakse, ne zadostuje zgolj urjenje spretnosti (npr. učenje uporabe IKT orodij), ampak je pomembno ozaveščati in spreminjati tudi globlje ravni našega delovanja, npr. osebna prepričanja o delu učitelja in kakovostnem poučevanju. Na delavnici bomo izhajajoč iz čebulnega modela jedrne refleksije skozi različne…
0
Free

Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod

Sodelovanje z uporabo sodobnih tehnologij je ena izmed temeljnih kompetenc za državljane. Nearpod okolje je v osnovi namenjeno sodobni interaktivni predstavitvi vsebin, vendar z vmesnimi raznolikimi nalogami omogoča aktivno vključevanje učencev. Ali že znamo s tem okoljem zasnovati učno uro tako, da kot učitelji krepimo kompetenco opolnomočenja učencev, učenci pa…
0
Free

Uporaba interaktivnih učbenikov pri pouku

Udeleženci bodo spoznali strukturo učbenikov in različne možnosti uporabe v razredu na podlagi primerov, ki jih bomo izvedli v obliki aktivnosti. Udeleženci bodo spoznali primere uporabe interaktivnih učbenikov (npr. matematika), ki so prosto dostopni na spletu (http://www.iucbeniki.si/).
0
Free

Formativno spremljanje z uporabo orodja Socrative

Spoznali boste kako elemente formativnega spremljanja znanja povezalt z možnostmi, ki jih ponuja aplikacija Socrative, s poudarkom na smiselni rabi digitalne tehnologije pri pouku.
0
Free

Proces načrtovanja pouka s pedagoškim kolesom

Smiselno vključevanje digitalne tehnologije v pouk zahteva skrbno načrtovanje ciljev, namenov učenja, aktivnosti učencev, spremljanja učencev in podobno. Na delavnici bomo vodeno načrtovali takšen pouk s pomočjo Pedagoškega kolesa in okvirja DigCompEdu. Razmišljali in načrtovali bomo tudi digitalne kompetence, ki jih bodo razvijali učenci.
0
Free

Orodja Kahoot, Qiuzlet, FilmoraGO kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja

Spoznali in uporabili bomo orodja kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja – kot pomoč pri postavljanju kriterijev, preverjanju in povratni informaciji. Izdelali bomo kratek video posnetek  z uporabo orodja FilmoraGO. Dijaki lahko orodje uporabijo kot del naloge, ki jo oddajo za oceno ali preverjanje. Delavnica bo praktična – s pomočjo…
0
Free

Interaktivni video

Ko mladi iščejo informacijo, je običajno prvi vir video posnetek – pri katerem pa pogosto pogledajo le začetek ali posamezne izseke. Učitelji lahko izbrane video posnetke opremimo z nalogami in vprašanji, ter tako povečamo zbranost učencev ter hkrati tudi spremljamo njihov napredek. V delavnici boste pripravili svoj interaktivni posnetek v…
0
Free

Sodelovanje in deljenje v OneNote (digitalni zvezek)

OneNote je digitalni zvezek, ki samodejno shranjuje in sinhronizira vaše zapiske, medtem ko delate. Zapiski so samodejno shranjeni in sinhronizirani v oblaku, tako da imamo v vseh svojih napravah vedno najnovejše zapiske. Omogoča mesto za ustvarjanje učnih ur, skupnega mesta za sodelovalno delo z učenci in mesto za ustvarjanje učenčevih…
0
Free

Naloge in napredno vrednotenje oddanih izdelkov v Moodlu

Kljub prednostim osebnih stikov nam v šoli uporaba IKT lahko omogoča kakovostnejšo, predvsem pa trajnejšo in hitrejšo povratno informacijo, ki učencu ob vključevanju elementov FS  ponuja priložnost za izboljšanje svojih dosežkov. V delavnici se boste naučili, kako  v MOODLu pripraviti rubrike za vrednotenje. Aktivnost tehnično ni zahtevna in zahtevna le…
0
Skip to content