Course Tag: IKT

Free

Fizika – Grafični prikaz nihanja, odmik

Primer obetavne rabe pri fiziki v SŠ
18
Free

Matematika – potenčna funkcija

Primer obetavne rabe pri matematiki v SŠ
18
Free

Biologija – preverjanje znanja

Primer obetavne rabe pri biologiji v SŠ
18
Free

Sociologija; Smrtna kazen – za/proti

Primer obetavne rabe pri sociologiji v SŠ
43
Free

Likovna umetnost

Primer obetavne rabe pri likovni umetnosti v OŠ
55
Free

Geografija – zavarovana območja Slovenije

Primer obetavne rabe pri geografiji v SŠ
17
Free

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ
17
Free

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ.
17
Free

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ
9
Skip to content