ANG – PPD (Trženje) – Gospodarstvo

Pripravil/a: Darja Sovinc, Roman Živič
Šola: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Predmet: Medpredmetno sodelovanje ANG – PPD (Trženje)
Tema: Gospodarstvo

Dijaki najprej rešujejo delovni list pri PPD – Mednarodna trgovina, nato poiščejo angleško nalogo v spletni učilnici – delovni list, ki ga morajo izpolniti in oddati v spletno učilnico ter za utrjevanje besedišča dijaki rešijo še nalogo Kahoot Challenge.

Cilji in kompetence:

  • dijaki na spletu poiščejo zahtevane podatke in jih pravilno zapišejo na delovni list
  • dijaki pri določenih nalogah poiščejo ustrezno spletno stran, preverijo, ali obstaja tudi v angleščini, naredijo posnetek zaslona in sliko naložijo na Padlet
  • dijaki na delovnem listu v spletni učilnici dobijo seznam izrazov, povezanih z mednarodno trgovino, ki jih pojasnijo najprej v slovenščini, nato pa s pomočjo spletnega slovarja Pons (https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik) prevedejo v angleščino
  • dijaki s pomočjo spletnega angleško-angleškega slovarja (https://en.oxforddictionaries.com/ ) poiščejo razlage izrazov v angleščini in jih zapišejo na delovni list
  • dijaki svoje rešitve v angleščini (wordov dokument) naložijo kot nalogo v spletno učilnico

Potek dela in navodila:

Dijaki rešujejo delovne liste in na spletu poiščejo zahtevane podatke ter jih zapišejo na delovni list. Pri določenih nalogah poiščejo ustrezno spletno stran, preverijo, ali obstaja tudi v angleščini, naredijo posnetek zaslona in sliko naložijo na Padlet. Dijaki na delovnem listu v spletni učilnici dobijo seznam izrazov, povezanih z mednarodno trgovino, ki jih pojasnijo najprej v slovenščini, nato pa s pomočjo spletnega slovarja Pons (https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik) prevedejo v angleščino. S pomočjo spletnega angleško-angleškega slovarja (https://en.oxforddictionaries.com/ ) poiščejo razlage izrazov v angleščini in jih zapišejo na delovni list. Dijaki svoje rešitve v slovenščini slikajo in sliko naložijo na Padlet; ko to storijo, rešitve drugih dijakov primerjajo s svojimi odgovori, svoje rešitve v angleščini (wordov dokument) naložijo kot nalogo v spletno učilnico, rešijo nalogo v aplikaciji Kahoot Challenge ter rešijo anketo o aktivnosti.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki svoje rešitve v slovenščini slikajo in sliko naložijo na Padlet; ko to storijo, rešitve drugih dijakov primerjajo s svojimi odgovori. Preverijo svoje znanje z nalogo v aplikaciji Kahoot Challenge.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Načrtovali so delo v razredu, skupno razpravo o pojmih in besedah, zaradi korona virusa je vse potekalo na daljavo in v glavnem individualno. Nekatere aktivnosti so zaradi tega morali opustiti.

Skip to content