Angleščina – Govorni nastop, Famous person/My Idol

Pripravil/a: Helena Esih
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Angleščina
Tema: Govorni nastop, Famous person/My Idol

Pri angleščini so učenci 8. razreda izvajali govorne nastope. Temi sta bili Famous Person in My idol. Power Point  so pripravili tudi z zvočnim posnetkom, čeprav so na videokonferenci nastope izvajali » v živo«.

Cilji in kompetence:

  • samoiniciativno na spletu raziskujejo različna angleška  besedila o slavnih osebah
  • so kreativni pri iskanju različnih virov
  • spoznavajo nove besede ;  njihovo izgovorjavo ter pomen preverijo na spletnem slovarju PONS
  • izdelava digitalnih vsebin; izdelajo Power Point in ga dopolnijo z zvočnim posnetkom
  • razvijajo govorne spretnosti
  • uporabljajo različne čase
  • seznanijo se z življenjem slavnih oseb
  • izražajo lastna stališča o slavni osebi.

Potek dela in navodila:

1. Na videokonferenci učencem profesorica poda navodila za izvajanje govornega nastopa. Pogovorijo se o kriterijih za vrednotenje.

2. V spletni učilnici Xooltime so učenci dobili naslednja navodila:

Tema govornega nastopa je FAMOUS PERSON ali MY IDOL.

Izberete si lahko slavno osebo ali svojega idola. Postopek pri ustvarjanju gov. nastopa bo enak kot ste že navajeni. Pomagajte si z različnimi viri na spletu, poiščite zanimive slike, dodajte novo besedišče. (10 besed, ki jih boste na nastopu razložili v angleščini) Navedite vire. V Power Pointu se boste tudi posneli. Šele nato mi boste predstavitev poslali po elektronski pošti v pregled. Posnetke si bom najprej ogledala, na videokonferenci pa vam bom po predstavitvi zastavila nekaj vprašanj, ki bodo temeljila na razumevanju predstavljene vsebine. Na videokonferenci boste nastopali  »v živo«, zato se dobro pripravite.

Prilagam povezavo, kako ustvariti zvočni posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=-kzurldf0Dc


Vrednotenje in povratna informacija:

Profesorica je podala mnenje o govornem nastopu posameznega učenca in ga ovrednotila z oceno, upoštevajoč kriterije vrednotenja, učenci (po trije ali štirje na uro) so po nastopu odgovarjali na zastavljena vprašanja, sošolci pa so izrazili svoja mnenja o slišanem.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so s tem načinom izvajanja govornih nastopov že dobro seznanjeni, saj jih na to navajamo že v petem razredu. Novost je ta, da so se posneli z zvokom. Profesorici je zvočni posnetek olajšal vrednotenje, saj je že pred izvajanjem »v živo« poslušala njihove izvedbe in bila še posebej pozorna na izgovorjavo ter na vsebino predstavitve.

Učenci so uspešno razvijali kompetence komunikacije, IKT postopkov ter kulturne zavesti in izražanja.

Skip to content