Angleščina – Okolje (korona virus v povezavi s širšo okoljevarstveno problematiko)

Pripravil/a: Andreja Vidmar
Šola: ŠgAMS
Predmet: Angleščina
Tema: Okolje (korona virus v povezavi s širšo okoljevarstveno problematiko)

Okoljevarstveno problematiko, ki je v učnem načrtu v 3. letniku, so obravnavali tri tedne. V enem segmentu so jo povezali z novim korona virusom, zoonotičnim prenosom z živali na človeka v sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Dijaki so kritično brali različne članke raznovrstnih tem, povezanih z okoljem (tudi v učbeniku), ter si ogledali video o možnem izvoru korona virusa ter njegovih posledicah na ljudi in naše življenje. Predlagali so tudi lastne vire. Kritično so presojali članke in se pripravili na diskusijo v živo (Teams). V forum so napisali argumentiran odziv v obliki članka kot odgovor na izbrani izvorni članek, s katerim so se ukvarjali. Sooustvarili so zabaven razredni slikovni slovar (glej fotografije).

Cilji in kompetence:

 • dijaki razvijajo slušno razumevanje
 • dijaki razvijajo bralno razumevanje s pomočjo avtentičnega članka in posnetka o aktualni temi
 • dijaki širijo besedišče obravnavane teme – okoljevarstvena problematika, zdravje, korona virus
 • dijaki samostojno berejo članek in rešujejo naloge, sodelovanje pa prispeva k ustvarjanju skupnega dokumenta rešitev in slikovnega slovarja
 • razvijajo kritično razmišljanje – diskutirajo o temi in pišejo samostojni članek
 • razvijajo ustvarjalnost (slikovni slovar) in strategije avtentičnega učenja (diskusija, pisanje članka)

Potek dela in navodila:

 1. Dijaki si sami doma pogledajo kratek video na CNN, ki povzema vzroke prenosa virusa z živali na človeka in obravnava problematiko zoonotičnega prenosa v zgodovini, sedanjosti in prihodnosti.
 2. Profesorica pripravi vajo slušnega razumevanja, dijaki odgovorijo na vprašanja.
 3. Rešujejo tudi vajo besedišča na isto temo, članek je vzet iz istega vira.
 4. Ko profesorica skupni dokument odpre za urejanje, posamezni dijak v vajo slušnega razumevanja kot v vajo rabe besedišča vpiše odgovor in doda svoje ime.
 5. Na skupni uri v aplikaciji Teams pregledajo rešitve; popravijo morebitne napake. Dokument je pripravljen za pregledno urjenje besedišča.
 6. Vsak dijak ponovno izbere 2-3 besede ali besedne zveze, ki jih s pomočjo družinskih članov ali hišnih ljubljenčkov »uprizori« in posname fotografijo.
 7. Nastane nov skupni dokument kot »slikovni slovar« obravnavane teme.
 8. Dijaki izberejo 2 članka na različne teme okoljevarstvene problematike in se pripravijo na diskusijo.
 9. Na Uri v živo – Teams – poteka diskusija – dijaki takrat izberejo en članek, ki ga komentirajo, argumentirajo in dodajo svoje mnenje in rešitve.
 10. V skupnem dokumentu označijo in razložijo 2-3 besede, ki so pomembne in ključne za poznavanje okoljevarstvene problematike.
 11. V forumu vsak dijak objavi argumentirano in kritično razmišljanje v obliki članka o dveh izbranih tekstih, v katerem morajo uporabiti 8-12 novih besed ali besednih zvez.

Vrednotenje in povratna informacija:

Po enourni diskusiji in ustvarjanju skupnih dokumentov ter objavljenem članku v forumu je profesorica ugotovila, da so dijaki uporabljali veliko novih besed in besednih zvez, kar je bil glavni cilj obravnavane teme.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Tema okolje je zelo kompleksna in aktualna tema. Dijakom se zdi zanimiva, a težka, ker vsebuje veliko zahtevnega (B2, C1) besedišča. Profesorica meni, da je več samostojnega dela in možnost izbire pri člankih dijakom pomagala za bolj poglobljeno obravnavo problematike. Vzeli so si več časa, postopno vodenje dijakov je dijakom pomagalo bolje ponotranjiti temo.

Skip to content