Angleščina – Project task (Govorni nastopi)

Pripravil/a: Maja Anderluh Vrečko
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Angleščina
Tema: Project task (Govorni nastopi)

Pri pouku angleščine na daljavo so učenci 6. razreda izvedli govorne nastope. Na razpolago so imeli tri teme: Moja družina in jaz, Moja hiša/Moja soba in moj dan in pa Moj dan v šoli. Vsa potrebna navodila za pripravo in izvedbo govornih nastopov so učenci prejeli na videokonferenci in v spletni  učilnici Xooltime. Svoje PPT predstavitve so pred samim govornim nastopom poslali v spletno učilnico Xooltime ali pa na mail.

Cilji in kompetence:

 • vadijo in utrjujejo besedišče ter slovnico lekcij 1- 5
 • zbirajo in izbirajo informacije o sebi, svoji družini, hiši oz. sobi, o šoli ter o svojem tipičnem dnevu
 • učenci predstavljajo svoje izdelke
 • razvijajo strategije za ustrezno sporazumevanje
 • učenci postajajo suvereni uporabniki angleščine
 • razvijajo govorno sporazumevanje in sporočanje
 • opravijo refleksijo po govornem nastopu
 • razvijajo kritično mišljenje
 • krepijo ustvarjalnost
 • razvijajo digitalno kompetenco razvoja digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

 1. Z učenci 6. razreda so najprej izvedli videokonferenčno srečanje. Učencem je profesorica podrobno razložila potek priprave in izvedbe govornih nastopov.
 2. Navodila so učenci prejeli tudi v spletno učilnico Xooltime:


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Učenci so že pred samim ocenjevanjem govornih nastopov prejeli ocenjevalni list (priloga navodilom za izvedbo govornih nastopov).
 • Govorni nastopi so potekali preko videokonferenc.
 • Učenci so bili razdeljeni v manjše skupine.
 • Po vsakem govornem nastopu je učenec, ki je izvajal GN, podal svoje mnenje in nato še odgovarjal na vprašanja, ki so jih postavili sošolci ali pa učiteljica. Na koncu je mnenje podala tudi učiteljica in učenca ocenila s pomočjo ocenjevalnega lista.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili že pri sami pripravi na govorni nastop zelo zavzeti. Pogosto smo komunicirali preko video učilnice, spletne učilnice Xooltime, maila, eAsistenta in kanala. Veseli so bili vsake povratne informacije. Marsikateri učenec jih je pri izvedbi govornega nastopa pozitivno presenetil (bogato besedišče, pravilna raba slovničnih struktur, slog …). Učenci so svoje govorne nastope realno ocenili. Pohvalno je tudi to, da so se učenci na dan svojega govornega nastopa pravočasno prijavili v video učilnico in večinoma tudi sami delili PPT predstavitve z ostalimi v skupini. Če kdo tega še ni obvladal, mu je profesorica priskočila na pomoč.

Skip to content