Angleščina – Ustno ocenjevanje: simulacija ustnega dela mature

Pripravil/a: mag. Margit Berlič Ferlinc
Šola: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Predmet: Angleščina
Tema: Ustno ocenjevanje – simulacija ustnega dela mature

Z dijaki 4. AB so preizkusili okolje Teams, kjer so se srečevali pri delu na daljavo, tudi za ustno ocenjevanje. V spletni učilnici Moodle so se z dijaki dogovorili, da bo profesorica objavljala vsa navodila, kar so potem naredili tudi z navodili za ocenjevanje. Teams odlično funkcionira, saj je časovno neomejen, kar pomeni, da so z dijaki opravili ocenjevanje časovno nemoteno. Pred ocenjevanjem so dorekli tudi kriterije ocenjevanja, kjer so dijaki sodelovali, za kar so vključili tudi elemente formativnega spremljanja pouka. Z enim dijakom so opravili poskusno ocenjevanje. Dijaki so bili vsi prisotni, ocenjevani pa je imel vklopljeno kamero in mikrofon. Ko se je povezava vzpostavila, mu je profesorica na šolski mail poslala vprašanja, ki jih je predhodno pripravila, z dijaki pa so en vzorec tudi pregledali. Dijak se je nekaj minut pripravljal, potem pa sta simulirala maturitetni izpit in speljala pogovor, kjer je pokazal visok nivo znanja pogovorne angleščine, kar je bil tudi namen in cilj. Potem so tako izvedli brez večjih težav ocenjevanje z vsemi dijaki v razredu, tehniko pa je profesorica prenesla tudi na slovenščino in ustno ocenila vse svoje dijake v okolju Teams.

Cilji in kompetence:

Cilj je bil pridobiti ustne ocene pri dijakih 4. letnikov, prav tako pa pripraviti dijake na maturitetni izpit, zato so izpit simulirali s podobnimi vprašanji, postopkom in kriteriji. Pokazali so tudi svoje kompetence pri obvladovanju orodij tudi pri težavah s povezavami, kjer so brez težav prehajali z računalnika na telefon, tako da nismo imeli niti ene same težave, morda na trenutke pri kom zamik slike zaradi slabih internetnih povezav.

Potek dela in navodila:

Navodila profesorice:

Dragi dijaki 4. AB!

Kdor čaka, dočaka – pa imamo spet dostop:). Danes sem se super počutila, ko sem vas v takšni množici videla (no, pravzaprav vas nisem, samo Mihaela, ostale pa sem si zamišljala, ampak vsaj slišala sem vas tu in tam:)). Dogovorili smo se naslednje:

1. ANALIZO ESEJEV naredim še za zadnji komplet, kar ste mi oddali in še nisem dala povratnih informcij. 

Glavne ugotovitve te vaje so:

  • Pazite, da se tema (TOPIC), naslov (TITLE)  in tezni stavek (THESIS STATEMENT) vsebinsko smiselno povezujejo in argumenti nadaljujejo v jedru.
  • Pazite na obliko: obojestranska poravnava, vrstica prosto za odstavek, UVOD (pet povedi, zadnji je tezni stavek), JEDRO (eden ali dva odstavka, + ali -, PRO in CONTRA) in ZAKLJUČEK (4-5 povedi).
  • Pokažite svoje razmišljanje/inteligenco, ker ste super pametni, VSI!!!
  • Uporabljajte LINKING WORDS, ki so višje jezikovne vrednosti: namesto but HOWEVER (na začetku je za njim vejica), namesto so THEREFORE (tudi vejica).

2. ZA IZBOLJŠANJE SLOVNICE prilagam test, kot bi ga pisali v petek. Dala ga bom pod naloge (ASSIGNMENTS) in ga je potrebno narediti do polnoči v nedeljo, 5. 4. 2020.

3. TA TEDEN PRIDOBIVAMO USTNE OCENE: testni poskus je odlično uspel:). Priložen imate obrazec, kot sem vam ga že danes pokazala, in en sklop vprašanj, ki ga nihče ne bo dobil pri spraševanju (dodatno je dodano še eno vprašanje o knjigi pri vseh, ki imate pozitivno knjige ocenjene, pri tistih, ki ne, pa morate dobro poznati avtorja in vsebino obeh knjig). Vaša naloga je, da se za petek, 3. 4. 2020, razvrstite v skupine po 6 dijakov na eno uro, ki boste spremljali ocenjevanje. Tisti, ki bo na vrsti, bo na šolski mail prejel svoja vprašanja tik pred spraševanjem. Vsak dan pomislite na 3 dobre stvari, ki so se vam zgodile, mogoče vam bo to pomagalo.


Vrednotenje in povratna informacija:

Z dijaki so se odlično pripravili na ocenjevanje, z ocenami so bili zadovoljni, ker pa je bila to hkrati priprava na maturo, je profesorica vsakemu dodatno povedala tudi šibke točke, kar so v nadaljevanju dela na daljavo poskusili odpraviti tudi z individualiziranimi vajami.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Okolje Teams ponuja neomejeno druženje z dijaki in dobro povezavo 1:1, zato je izredno primerno za ustno ocenjevanje. Ker je profesorica po tej prvi izkušnji okolje uporabila pri vseh svojih razredih, je navdušena in ta trenutek nima predlogov za izboljšave takšnega sistema, kot si ga je zamislila za ta način ocenjevanja. Gotovo pa so vedno možnosti za izboljšave in se tudi odprta za njih.

Skip to content