Angleščina – Vreme

Pripravil/a: Milan Mandeljc
Šola: GSŠRM
Predmet: Angleščina
Tema: Vreme

Kaj je bolj angleškega od vremena? Dijaki so se postavili v vlogo vremenarjev, tehnikov in napovedovalcev … in nastalo je tole! https://youtu.be/4SKs4BqwuYs Oglejte si dijakinjo Rebeko Parkelj, 2.a in njeno snežno javljanje iz Rusija.

Cilji in kompetence:

  • dijaki raziščejo skrajne oblike vremena za želeno področje
  • dijak poznajo, razumejo in znajo uporabljati angleško besedišče vremenskih pojavov, podnebja in naravnih katastrof
  • dijaki poiščejo paralelna angleška besedila in ustvarijo svoje besedilo vremenske napovedi ali poročila
  • dijaki najdejo tehnične rešitve in ustvarijo svojo digitalno vsebino (YT posnetek, ppt, voiceover…)
  • dijaki posnamejo svoj govorni nastop (in izberejo različico, s katero so najbolj zadovoljni)
  • izdelek objavijo v Padlet
  • si ogledajo preostale izdelke in vsaj trem dijakom podajo natančno vrstniško povratno informacijo (o jeziku, izvedbi, izdelavi, rešitvah)

Potek dela in navodila:

Na spletu si ogledamo nekaj primerov vremenskih napovedi in poročil z območij, ki so jih opustošile ujme (npr. ogled dnevne napovedi za avstralsko, irsko in ameriško govorno območje in poročanje s tornadov, poplav). Dijaki so pozorni na tip govora, slikovno podprtost, dolžino stavka (ki je zaradi načela informativnosti kratek, nemetaforičen). Z dijaki se pogovorimo o pomembnosti vremenskih poročil in jezikovnega poznavanja.

Dijaki dobijo čas, da si izberejo tip izdelka (poročilo ali napoved), področje in tehnično rešitev. Dijaki lahko na konzultacijah preverijo primernost in jezikovno ustreznost. Dan pred dogovorjeno učno uro morajo biti vsi izdelki naloženi v Padlet (lahko si pomagajo tudi z videosnemalniki, ki jih Padlet že ponuja).  Dijaki si morajo že ogledati izdelke.

Na uri pogovor o težavah, prigodah, povratna informacija nekaj dijakom. Naloga za dijake: do naslednje ure pod posamezen video objavijo povratno informacijo v angleščini, ki je ustrezno podprta z opažanji.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so dali povratno informacijo s predlogi za izboljšavo drug drugemu v Padletu. Vse izdelke je pregledal tudi profesor in dijakom podal ustno (nekaterim pisno) povratno informacijo. Po potrebi je grafično ponazoritev dopolnil z zapisom (priporočili) pod izdelkom.

Za najboljše izdelke je dijakom dal zaznamek za boljšo oceno, dvema izdelkoma pa celo možnost objave, ki ga je sprejela ena dijakinja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Bili so celo zelo kreativni, nekateri iznajdljivi in humorni. Kvaliteta izdelkov je presegla pričakovanja.

Profesor ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo. Meni, da bo aktivnost obdržal tudi v prihodnje in dal še več pozornosti izgovorjavi in intonaciji. Zdi se mu, da je namreč tehnični vidik nekoliko zasenčil jezikovnega.

Skip to content