Angleščina – What do you do on the Net?

Pripravil/a: Roman Živič
Šola: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Predmet: Angleščina
Tema: What do you do on the Net?

Dijaki v učbeniku preberejo nekaj trditev o rabi interneta in v Office Forms glasujejo o tem ali so te trditve pravilne ali napačne. O tem razpravljajo na Zoomu. Dijaki v spletni učilnici rešijo nalogo – na spletu poiščejo definicije izrazov, povezanih z internetom in nalogo oddajo v spletno učilnico. Dijaki samostojno rešijo naloge v učbeniku, o njih se pogovorimo na Zoomu. Na zadnje vprašanje v učbeniku dijaki svoje odgovore zapišejo na Padlet, obenem ocenijo zapise drugih dijakov. Spet se o tem pogovorijo na Zoomu.

Cilji in kompetence:

 • raba interneta in določenih aplikacij (Forms, Padlet, Moodle)
 • iskanje informacij na spletu
 • usvajanje novega besedišča
 • podajanje lastnih mnenj in zmenjava izkušenj

Potek dela in navodila:

Headway Intermediate p. 81:

Listening and speakingWhat do you do on the Net?

 • v učbeniku na strani 81 preberite trditve o rabi interneta v nalogi 1;
 • rešite nalogo s pomočjo Microsoft forms;
 • razprava na Zoomu;
 • v spletni učilnici poiščite in rešite nalogo o izrazih, povezanih s spletom in spletnimi aplikacijami (Web terminology); na spletu poiščite definicije izrazov, jih zapišite na list in sliko odgovorov oddajte v spletno učilnico;
 • razprava na Zoomu;
 • v učbeniku rešite naloge 2, 3 in Spoken English: pomagajte si z besedilom 10.4 na str. 128-129;
 • svoje odgovore na zadnji razdelek – Talking about you –zapišite v aplikacijo Padlet in ocenite odgovore drugih;
 • razprava na Zoomu.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vrednotenje in povratna informacija: dijaki so iz aktivnosti dobili oceno, pri čemer je profesor gledal, ali so opravili vse aktivnosti in kako so se pravilno slovnično izražali ter kakšno besedišče so uporabljali. Dijaki so tudi ocenjevali prispevke sošolcev na Padletu glede na to, kako so jim bili njihovi odgovori blizu. S tem so dobili tudi povratno informacijo od vrstnikov.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so lepo sodelovali, so pa občasno ob zapisovanju stvari pozabili, da morajo poleg tematike, ki jim je zanimiva in jim je blizu, misliti tudi na to, kako bodo svoje misli izrazili v pravilni angleščini.

Skip to content