Biologija in geografija – Vodovje: biotop in biocenoza

Pripravil/a: Jana Resman, Sonja Trškan
Šola: GSŠRM Kamnik
Predmet: Biologija in geografija
Tema: Vodovje – biotop in biocenoza

Pri geografiji in biologiji so dijaki 2. letnikov preko eAsistenta dobili nalogo z navodili, da si ogledajo dokumentarni film Žejni svet na povezavi na spletni učilnici (Moodle) v točno določenem terminu, ko je bil film dostopen (njihov ogled filma je zabeležen v poročilih – dnevnikih eAsistenta) in predstavijo svoje mnenje o filmu. Svojih misli oz. mnenje o ogledanem filmu so lahko izrazili na različne načine oz. so uporabili različna orodja (dokument, fotografija, video, slika, skica, miselni vzorec.) V pomoč pri izdelavi izdelka so jim bile oporne točke in ideje v navodilih, ki so bila priloga sporočila na eAsistentu. Svoje izdelke so “obesili” na Padlet na povezavi na spletnih učilnicah obeh avtoric, kjer so imeli tudi možnost komentiranja in delitve sovrstniške povratne informacije.

Cilji in kompetence:

 • spoznajo pomen vodnega kroga za vse živo na Svetu in tudi za ljudi
 • raziščejo vzroke za pomanjkanje pitne vode (naravne, antropogene)
 • uvidijo zasluge vode za razvoj človeške civilizacije
 • utrdijo svoje znanje o pomenu čiščenja odpadne vode
 • utrdijo svoje znanje in uvidijo pomen pasterizacije in sterilizacije
 • raziščejo vpliv kemičnih snovi na endokrini sistem človeka
 • pojasnijo vpliv varovanja voda za vse živo
 • spoznajo pojem virtualne vode
 • uvidijo realnost klimatskih sprememb
 • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij
 • razvijajo kompetenco kritičnega vrednotenja podatkov in informacij
 • razvijajo kompetenci sporazumevanja in deljenja z uporabo digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

Sporočilo o nalogi preko eAsistenta oz. kanala s priloženimi navodili:

Podrobna navodila so bila dostopna tudi na SU:

Dijaki, prosim vas, da si ogledate dokumentarni film ŽEJNI SVET (povezava je na spletni učilnici SU (Moodle)). Za povratno informacijo in v razmislek mi zapišite nekaj svojih misli o ogledanem filmu. V pomoč naj vam bodo oporne točke oz. misli in ideje na naslednij strani tega dokumenta. Vaše misli so lahko v različnih oblikah (dokument, fotografija, video, slika, skica, miselni vzorec). Uporabite svojo bujno domišljijo in kreativnost. Svoje “misli mi obesite” na Padlet na moji spletni učilnici ali pa na Padlet na spletni učilnici prof. Trškan. Ne pozabite dopisati svoje ime, da vem komu pripisati avtorstvo izdelka. Imate možnost komentiranja izdelkov drugih – izkoristite jo.

Ogled filma.

Oddaja izdelkov na Padlet in komentiranje.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vse izdelke na Padletu je profesorica pregledala in podala povratno informacijo s komentarjem pod izdelkom. Dijaki so imeli možnost sovrstniške povratne informacije z odprtimi komentarji pod izdelki sošolcev. Za najboljše izdelke je profesorica dijakom ponudila vpis ocene.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so nalogo dobro sprejeli in jo odlično opravili. Drugačen način izražanja svojega mnenja in mišljenja je bila za dijake dobrodošla sprememba. Kljub možnosti, da svoje “izdelke” predstavijo na različne načine, so se dijaki večinoma posluževali teksta, miselnih vzorcev in fotografij, razen nekaterih izjem. Naslednjič jih bosta profesorici spodbujali tudi v druge načine izražanja.

Skip to content