Biologija – Prebavila (Zdrava prehrana)

Pripravil/a: Darja Šarman
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Biologija
Tema: Prebavila (Zdrava prehrana)

Pri biologiji so učenci 8. razredov samostojno raziskovali hranilno in energijsko vrednost živil s pomočjo aplikacije »Veš kaj ješ«.  Svoje izdelke so predstavili v spletni učilnici Xootime. Analizo izdelkov so opravili  na videokonferenčnem srečanju.

Cilji in kompetence:

  • ločijo med posameznimi skupinami hranil v živilu
  • raziščejo različne vrste živil
  • s pomočjo »semaforja« vrednotijo pomen informacije o hranilni in energijski vrednosti živil
  • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij, ter kritičnega razmišljanja s pomočjo IKT tehnologije
  • vrednotijo uporabnost aplikacije v vsakdanjem življenju

Potek dela in navodila:

1. Videokonferečno srečanje, kjer pojasnimo pomen posameznih hranil, ki se nahajajo v živilih in negativne učinke prevelikega oz. premajhnega vnosa. Dogovor o kriterijih za vrednotenje.

2. V spletni učilnici so učenci dobili naslednja navodila:

NALOGA: Veš kaj ješ?

Na svoj telefon ali tablico si naloži aplikacijo “Veš kaj ješ?”. Aplikacija je povezana z obsežno podatkovno bazo, ki vsebuje informacije o sestavi živil. S kamero pametnega telefona fotografiraj črtno kodo živila na embalaži. Aplikacija ti bo prikazala informacije o hranilni vrednosti živila. Količino sladkorja, soli in maščob prikazuje v barvah semaforja (visoke vrednosti obarva rdeče, nizke vrednosti zeleno). Podatki so podani na 100g živila.

Izberi embalažo 5 živil. Skeniraj črtno kodo živila in preveri hranilno vrednost. Na Xooltime objavi sliko (semafor) živila z najbolj zanimivimi podatki.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dali povratno informacijo o uporabnosti aplikacije »Veš kaj ješ?«. Vse izdelke je profesorica pregledala in na videokonferenčnem srečanju skupaj z učenci opravila analizo uporabnosti aplikacije in pomena informacij o sestavi živil.Objava izdelka je bila ovrednotena kot del ocene.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

  • Učenci so aktivnost z zanimanjem sprejeli, žal je vsi niso opravili.
  • Aktivnost je bila prvotno planirana za delo v šoli. Oblika dela bi bila skupinska. Tako bi bili vključeni tudi učno ali tehnično šibkejši učenci.
  • Glede na to, da aktivnost ni bila izvedena v razredu, kjer bi jih profesorica lahko sproti usmerjala bi bilo smiselno pripraviti in objaviti vzorčni primer izdelka.
  • Glede vrednotenja njihovega izdelka, ni bilo težav. Na podoben način, torej s pomočjo aplikacij so razširili znanje tudi drugih vsebin o našem telesu.
Skip to content