Uporaba interaktivnih učbenikov pri pouku

Udeleženci bodo spoznali strukturo učbenikov in različne možnosti uporabe v razredu na podlagi primerov, ki jih bomo izvedli v obliki aktivnosti. Udeleženci bodo spoznali primere uporabe interaktivnih učbenikov (npr. matematika), ki so prosto dostopni na spletu (http://www.iucbeniki.si/).

Skip to content