Likovna umetnost

Pripravil/a:Ksenija Juh, OŠ Blanca
Predmet: Likovna umetnost
Tema: Kiparstvo: žival iz naravnih materialov

Učenci tretjega razreda so pri pouku na daljavo izvedli uro likovne umetnosti kar v naravi. Po navodilu učiteljice so iz naravnih materialov ustvarili žival. Navodila so bila naslednja:


Svoje fotografije umetnin so učenci poslali učiteljici na klepet v program Microsoft  Teams.

 Cilji in kompetence:

  • razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz
  • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo
  • ob uporabi naravnih materialov razvijajo motorično spretnost in občutljivost
  • sestavljajo živalsko figuro
  • razvijajo kompetenco deljenja z uporabo digitalnih vsebin (uporaba fotoaparata na telefonu in pošiljanje fotografije)
  • razvijajo kompetenco krepitve spletnega bontona (vrednotenje izdelkov)

Potek dela in navodila


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili z navodili zadovoljni, bila so jasna, naloga pa jim je bila v izziv. Ker nismo izdelka ocenjevali, niso pogrešali kriterijev. V ospredju sta bili njihova kreativnost in iznajdljivost. Vsi učenci znajo sami ali pa s pomočjo staršev oddati fotografijo v klepet v programu Microsoft Teams. Znajo se prijaviti na sestanek, ki je zabeležen  v koledarju, tako da vsi sodelujejo v videokonferenci.

 Pri ustvarjanju so bili kreativni in predvsem samostojni.

Skip to content