Družba, 4. razred – Raziskujem preteklost: časovni trak

Pripravil/a: Manja Podgoršek Mesarec
Šola: OŠ Blaža Kocena Ponikva in OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Družba
Tema: Raziskujem preteklost – časovni trak

Četrtošolci so pri predmetu Družba razvijali kompetenco izdelovanja digitalnih vsebin in s pomočjo orodja Adobe Timeline Creator Prototype izdelali preprost časovni trak na eno izmed ponujenih tem (Od preteklosti do danes: moj domači kraj, Od preteklosti do danes: šolstvo v mojem domačem kraju, Od preteklosti do danes: gospodarske dejavnosti v moji domači pokrajini). Pri izdelavi so morali upoštevati naslednje kriterije: vsebinsko pravilnost zapisanega, vnos najmanj 5 dogodkov ter kronološko ustreznost časovnega zaporedja vnesenih dogodkov.

Cilji in kompetence:

 • znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku
 • razvijajo kompetenco izdelovanja digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

 1. S pomočjo pripravljenega posnetka v spletni učilnici so učenci pridobili vsebinsko znanje o tem, kaj je časovni trak in kako prikažemo dogodke na njem.
 2. Učenci so si v naslednjem koraku ogledali posnetek z navodili za uporabo, s pomočjo katerega so spoznali orodje Adobe Timeline Creator Prototype (https://drive.google.com/open?id=1MdRdRf9mrmqlMa51l-jNcT4ec0JeCDLx).
 3. V spletni učilnici so učenci dobili navodila:

Tvoja današnja naloga je, da izdelaš časovni trak na temo, ki si jo izbereš sam/-a. Na voljo imaš več naslovov, izberi si enega.

 • Od preteklosti do danes: moj domači kraj
 • Od preteklosti do danes: šolstvo v mojem domačem kraju
 • Od preteklosti do danes: gospodarske dejavnosti v moji domači pokrajini

 Na internetu poišči informacije, ki jih boš vpisal/-a v časovni trak (primer za 1. naslov: http://www.todponikva.si/nas-kraj/zgodovina-kraja; primer za 2. naslov: https://www.ponikva.si/zgodovina-solstva-na-ponikvi/, primer za 3. naslov: https://www.mladi-sentjur.si/f/docs/projekt-spoznaj-svojo-obcino/Dodatno-gradivo—Gospodarstvo-kmetijstvo-in-turizem.pdf).

V časovni trak vnesi najmanj 5 dogodkov, ki so povezani z izbranim naslovom.  Sliko izdelanega časovnega traku oddaj k tej nalogi.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dobili individualno povratno informacijo v spletno učilnico glede na naslednje kriterije, ki so bili razvidni iz navodil:

 • vsebinska pravilnost zapisanega,
 • vnos najmanj 5 dogodkov,
 • kronološka ustreznost časovnega zaporedja vnesenih dogodkov.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so časovni trak izdelovali v času poučevanja na daljavo, zato so se nekateri srečali tudi s tehničnimi težavami, kot so npr. iskanje Slikarja na računalniku, iskanje tipke Prt Sc na tipkovnici …, česar kljub natančnim navodilom na posnetku, ki ga je pripravila profesorica za učence, ni mogla preprečiti. Za namene odpravljanja tehničnih težav so tako morali organizirati posebno videokonferenčno srečanje.

Glede na učenčeve odzive je profesorica zaznala tudi, da je nekatere pri uporabi Adobe Timeline Creator Prototype zmotila nezmožnost vstavljanja lastnih fotografij, tako da se za možnost vstavljanja slik sploh niso odločili. V skladu z navedenim bi ob ponovni izdelavi časovnega traku poiskala še kakšno drugo orodje, ki bi omogočalo dodajanje lastnih fotografij.

Večina učencev se je odločila, da bodo s pomočjo časovnega traku prikazali šolstvo v domačem kraju, ostali dve temi sta bili le redko izbrani. Učenci so profesorici povedali tudi, da so si poleg časovnega traku, ki so ga morali izdelati, izdelali še en časovni trak na poljubno temo (npr. časovni trak njihovega življenja). Na podlagi te informacije profesorica sklepa, da so učenci izdelavo časovnega traku videli kot uporabno v različnih vsebinskih kontekstih. Nasploh zaznava, da so bili učenčevi odzivi na nalogo pozitivni, saj so poleg vsebinskega cilja usvojili tudi znanje o uporabi omenjenega IKT orodja, s čimer so razširili spekter svoje digitalne kompetentnosti, ki ga bodo v prihodnje lahko še nadgradili. Iz izdelkov nekaterih učencev je bilo tudi razvidno, da so samoiniciativno preizkušali še druge možnosti, ki jih orodje ponuja za izdelavo časovnega traku ponuja (npr. drugačna postavitev časovnega traku, sprememba barv …).

Nalogo bi lahko nadgradili tako, da jim profesorica ne bi pomagala pri iskanju podatkov, ki jih bodo vpisali v časovni trak, kot je to storila z delom, kjer je zapisala, kje najdejo informacije o določeni temi. S tem bi nalogo razširila tudi v smislu krepitve digitalne kompetence brskanja, iskanja in izbire podatkov, informacij in digitalnih vsebin.

Primeri oddanih nalog

 

Skip to content