Družba – Evropska unija

Pripravil/a: Petra Ritonja
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Družba
Tema: Evropska unija

Pri predmetu družba so učenci spoznavali Evropsko unijo. Ogledali so si film o EU in prebrali učno gradivo v učbeniku. Svoje znanje so preverili z reševanjem kviza Kahoot. Pridobljeno znanje pa so pokazali tako, da so samostojno izdelali kviz v Microsoft Forms in ga dali v skupno rabo učitelju in svojim sovrstnikom.

Cilji in kompetence:

 • spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji
 • spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU
 • razumejo pojma Evropa in EU
 • razvijajo kompetenci: informacijska pismenost ter kompetenco komuniciranja in sodelovanja

Potek dela in navodila:

 1. Ogled filma o EU.
 2. Delo z besedilom v učbeniku Družba 5, str. 108-110 (Evropska unija in svetu).
 3. Rešijo kviz Kahoot.
 4. Spoznajo aplikacijo Microsoft Forms in izdelajo kviz na temo EU.
  1. Pri izdelavi kviza zapiši vsaj 5 vprašanj o EU.
  2. Od tega uporabi vprašanja tipa:
   1. izbira,
   2. besedilo,
   3. ocena in
   4. pri vsaj enem od vprašanj vstavi tudi sliko ali video.
 5. Izdelek (kviz) dajo v skupno rabo učitelju in sošolcem ter rešijo vsaj en kviz svojega sošolca.


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Učenci so dali povratno informacijo s predlogi za izboljšavo drug drugemu ustno po reševanju kviza v zvezi z vsebinsko smiselno oblikovanimi vprašanji.
 • Vse kvize je profesorica pregledala in učencem podala ustno povratno informacijo glede na kriterije:
  • Uporaba različnih tipov vprašanj.
  • Uporaba slikovnega gradiva.
  • Vsebinsko ustrezno oblikovana vprašanja.
 • Učenec pregleda, kako uspešno so rešili njegov kviz sošolci.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so aktivnost – oblikovanje kviza v Microsoft Forms, dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Učna motivacija je velika pri vključevanju Kahoota in drugih aplikacij (Microsoft Forms). Deljenje kviza v skupno rabo omogoča hiter pregled izdelkov. Aktivnost je bila izvedena v razredu tik pred koncem šolskega leta. Učenci so bili uspešni pri uporabi nove aplikacije, saj so v času pouka na daljavo že uporabljali svoje Microsoftove račune (Outlook, Onedrive, Teams).

Skip to content