Družba – Srednji vek

Pripravil/a: Laura Čater
Šola: OŠ Bistrica ob Sotli
Predmet: Družba
Tema: Srednji vek

Učenci 5. razreda OŠ Bistrica ob Sotli so se pri predmetu družba seznanili z osnovnimi značilnostmi srednjega veka. Učenje je potekalo na daljavo, gradivo za samostojno delo je bilo posredovano po elektronski pošti. Učenci so si najprej na spletu ogledali video posnetek, s pomočjo katerega so dobili kratek vpogled v obdobje. Vsak učenec je predelal svoje poglavje in ugotovitve zapisal v skupni miselni vzorec, ki je nastajal v orodju Padlet. Obravnavno področje so predstavili na video srečanju.

Cilji in kompetence:

  • učenci spoznajo nekatera dogajanja iz slovenske preteklosti v srednjem veku
  • ppišejo življenje v srednjem veku
  • znajo poimenovati državo, v kateri so živeli tudi predniki Slovencev
  • opišejo obred ustoličevanja
  • opišejo življenje na gradu
  • spoznajo znano plemiško družino in njen pomen za današnji čas
  • opišejo značilnosti srednjeveških mest
  • argumentirajo svoje odločitve
  • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij
  • umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Delo je potekalo na daljavo. Učenci so navodila za delo dobili preko elektronske pošte. Najprej so si na spletu ogledali posnetek, s pomočjo katerega so se za trenutek prestavili v čas srednjega veka. Vsak je dobil svojo zadolžitev in prebral besedilo v učbeniku, delovnem zvezku ter poiskal gradivo na medmrežju. Učenci so imeli v orodju Padlet že pripravljen skupni miselni vzorec z naslovljenimi poglavji, katerega so dopolnjevali s ključnimi besedami. Vsak posameznik je lahko v miselni vzorec dodal fotografijo, video posnetek ali spletno povezavo. Učenci so dobili navodila za skupno srečanje na daljavo, kjer so sošolcem in profesorici predstavili svoje obravnavno področje.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so za oblikovanje miselnega vzorca uporabljali učbenik, delovni zvezek in medmrežje, pri čemer so zapisi temeljili na gradivu iz učbenika.

Vsak učenec je prejel kritično povratno informacijo o izdelanem miselnem vzorcu. Učenci so svoje zapise dopolnili, popravili ali preoblikovali. Največ težav so imeli s slovnično pravilnim zapisom.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so miselni vzorec izdelovali v času poučevanja na daljavo, vendar večjih tehničnih težav niso imeli, saj smo podobno shemo oblikovali že v razredu s pomočjo tabličnih računalnikov. Prav tako so imeli zapisana navodila, ki so jih usmerjala po korakih.

Petošolci so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Pri oblikovanju miselnega vzorca so se izjemno izkazali in naredili odličen skupni izdelek, ki jim bo pri učenju zagotovo koristil. Pozitivno je profesorico presenetilo, da je večina učencev zapis podkrepila še s slikovnim gradivom.

Skip to content