Fizika – Električni krog

Pripravil/a: Božica Antolin
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Fizika
Tema: Električni krog

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so učenci devetega razreda pri fiziki raziskovali osnovne elemente električnega kroga, ob enem so spoznali in uporabljali dogovorjene znake za risanje električnega kroga.  V spletni učilnici je bila pripravljena spletna učna pot. Učenci so ob pomoči učiteljice oblikovali kriterije uspešnosti. Informacije o električnem krogu  in dogovorjenih znakih za risanje so iskali  v I-učbeniku. S pomočjo aplikacije za sestavljanje električnih krogov  so učenci sestavljali  različne električne kroge in ob enem uporabljali  dogovorjene znake za risanje električnih krogov. Posamezni učenec je pomočjo kriterijev uspešnosti zapisal povratno vrstniško informacijo izbranemu učencu.

Cilji in kompetence:

 • z aplikacijo spoznajo osnove električnega kroga in uporabljajo dogovorjene znake za njegovo risanje
 • raziščejo kratek stik
 • izmerijo električni tok
 • v i-učbeniku poiščejo informacije o električnem krogu, o dogovorjenih znakih za njegovo risanje ter o kratkem stiku
 • ob prebranem gradivu in uporabi aplikacije sklepa o osnovah električnega kroga, uporablja dogovorjene znake za načrtovanje električnega kroga
 • ob zbranih informacijah presodi, kakšen so lahko posledice kratkega stika

KOMPETENCA: Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.

Potek dela in navodila:

 1. V spletni učilnici je profesorica pripravila spletno učno pot z navodili za delo. Kriterije uspešnosti so učenci oblikovali ob pomoči profesorice. Kriterije je naložila v SU.
 2. Učenci so na spletu iskali informacije in te informacije kritično vrednotili. Večina učencev je podatke poiskala v https://eucbeniki.sio.si/fizika9
 3. V spletno učilnico je profesorica naložila povezavo do aplikacije za sestavljanje električnih krogov in objavljen i-učbenik Rokus folio (DZ za fiziko v 9. razredu). Učenci so s pomočjo aplikacije nadgradili znanje o električnem krogu in načrtovanju električnih krogov.
 4. Učenci so s pomočjo zbranih informacij o električnem krogu na spletu in ob uporabi aplikacije, zapisali ugotovljene značilnosti električnega kroga, pojasnili vzroke za nastanek kratkega stika in risali preproste električne kroge.
 5. Vsak učenec je nato pregledal sošolčev zapis in mu s pomočjo kriterijev uspešnosti ustno podal povratno informacijo.

Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so pregledali sošolčev zapis in mu podali povratno informacijo. Povratno informacijo so oblikovali s pomočjo kriterijev uspešnosti. Profesorica je pregledala zapise vseh učencev in jim podala povratno informacijo s pomočjo kriterijev uspešnosti.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili zelo aktivni in motivirani ob takšnem načinu dela,  saj so s pomočjo aplikacije za sestavljanje električnih krogov  prišli do novega znanja in utrdili že znano snov. Nekaj težav so učenci imeli z uporabo aplikacije za sestavljanje električnih krogov, saj se nekateri znaki za električne elemente niso ujemali z znaki, ki so bili zapisani v e-učbeniku. Vendar so pozneje hitro ugotovili, kaj pomeni kateri znak.

Skip to content