Fizika – Grafi pri enakomernem in enakomerno pospešenem gibanju

Pripravil/a: Urška Esih
Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Fizika
Tema: Grafi pri enakomernem in enakomerno pospešenem gibanju

Pri fiziki so učenci 9. razreda samostojno raziskovali odvisnost poti, hitrosti in pospeška od časa tako, da so najprej s telefonom posneli gibanje vozička (enakomerno in enakomerno pospešeno) na zračni drči, nato pa opravili video analizo gibanja vozička s pomočjo programa Tracker.

Cilji in kompetence:

Učenci analizirajo, kako se s časom spreminjajo hitrost, pot in pospešek pri enakomernem in enakomerno pospešenem gibanju in narišejo ustrezne grafe.

Digitalne kompetence:

 • Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij
 • Ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

Pri učni uri so izvedli poskus gibanja vozička na zračni drči. Opazovali so enakomerno gibanje in enakomerno pospešeno gibanje vozička. Učenci so z uporabo štoparice merili čas gibanja in snemali gibanje vozička. Nato so se razporedili v šest skupin in v računalniški učilnici raziskovali odvisnost poti, hitrosti in pospeška od časa gibanja s programom za video analizo Tracker. Tri skupine so raziskovale enakomerno gibanje, tri skupine pa enakomerno pospešeno gibanje. Na koncu so predstavili grafe pri posameznem gibanju.

S programom so se nekateri učenci že srečali pri interesni dejavnosti, zato so bili ti učenci vodje posameznih skupin in tako svoje izkušnje predali še ostalim učencem.

Navodila za učence:

 1. Merjenje časa gibanja vozička
 2. Snemanje gibanja vozička
 3. Prenos posnetka na računalnik
 4. Uvažanje posnetka v program Tracker
 5. Video analiza gibanja (določiti koordinatne osi, merilna palica, sledenje masni točki):
  • Preveriti, če se čas gibanja merjen s štoparico ujema z izmerjenim časom v programu
  • Analiza grafa s(t)
  • Analiza grafa v(t)
  • Analiza grafa a(t)

Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dobili povratno informacijo že sproti, med video analizo gibanja vozička. Profesorica je pogledala vse grafe in potem jih so jih skupaj natisnili, učenci pa so jih prilepili v zvezek.  Na koncu so tudi pred tablo ponovili lastnosti grafov poti, hitrosti in časa za posamezno gibanje in posebej opozorili na razlike v grafih.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Ura je potekala brez večjih težav. Učenci so motivirano pristopili k delu, saj takšne oblike eksperimentalno računalniškega dela niso vsakdanje. Razvijali so sodelovalno učenje, kritično razmišljanje in aktivno sodelovali. Čeprav so nekateri učenci program že poznali, so imeli nekaj težav v začetku, pri ponovnem rokovanju s samim programom. V prihodnje bomo pred samim vnašanjem video posnetka v program pogledali posnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=DO-MQIECvbA.

Skip to content