Fizika – Grafični prikaz nihanja, odmik

Pripravil/a: Marko Žigart

Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica

Predmet: Fizika

Tema:Grafični prikaz nihanja, odmik

Dijakinje in dijaki so videokonferenčno obdelali poglavje o nihanju. Realni eksperiment je nadomestila simulacija nihala na spletni strani Phet in ogled videa o časovnem poteku odmika nihala (MIT Physics demo – Spray Paint Oscilator). Na vprašanja so odgovarjali v pogovorno okno Google Meet. Skupni zapis dokončal učitelj in ga delil v spletni učilnici Moodle. Domače delo je bilo reševanje problemov in oddaja rešitve v spletno učilnico.


 

 

Cilji in kompetence:

• pojasnijo vpliv dolžine nihala na njegov nihajni čas
• sestavijo grafično predstavitev časovnega poteka odmika nihala s sinusoido
• na grafu časovnega poteka odmika prepoznajo temeljne količine harmoničnega: amplitudo, nihajni čas, fekvenco in trenutni odmik
• rešijo fizikalni problem trenutnega odmika nihala s pomočjo kotnih funkcij
• razvijajo naravoslovne kompetence opazovanja, sklepanja in reševanja problemov
• razvijajo zmožnost komuniciranja na daljavo s hkratnim odzivom na vprašanja                              

Potek dela in navodila:

Dobimo se v Google Meet in na začetku komentiramo rešitve nalog, ki so jih od prejšnjega srečanja oddali v Moodle.
Ob ogledu simulacije nihanja (Phet) ponovimo osnovne pojme nihanja in ugotovimo, kako edino dolžina vrvice vpliva na nihajni čas nihala. Meritve opravimo na simualaciji, ki ima za to primerna orodja.
Ogledamo si film o nihalu, ki pušča sled na papirju in iz tega izpeljemo obliko grafa, ki predstavlja časovni potek odmika.
Dijaki dobijo vprašanja o posameznih točkah na grafu in odgovore sproti zapisujejo v pogovorno okno Google Meet. Iz njihovih odgovorov učitelj sestavi napoved matematične funkcije sinus.

Potek dela učitelj zapisuje z garfičnim pisalom, dijaki pa rešujejo problem trenutnega odmika nihala. Nastalo zaslonsko sliko dobijo v Moodlu.


Vrednotenje in povratna informacija:

Za domače delo dijaki rešijo krajše probleme, ki jih pričakajo v Moodlu. Rešitve fotografirajo in oddajo v Moodle. Učitelj pregleda njihovo domače delo, ga ovrednoti s povratno informacijo v spletni učilnici. Na naslednjem video srečanju nekateri dijaki ostalim predstavijo potek reševanja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so način dela na daljavo z uporabo video srečanja dobro sprejeli. Na dotičnem srečanju so sodelovali skoraj vsi dijaki (2 sta manjkala). Med videokonferenčnim delom sem pogrešal uvid v odzivnost dijakov, zato bi bilo bolje, da bi bila vprašanja postavljena v drugem okolju (npr. kviz v Moodlu), saj se med odgovorih v pogovornem oknu Google Meet izgubi sistematičnost in preglednost. Glavni razlog, da tega nisem naredil je bila preobremenjenost z delom z večimi skupinami in mi je zmanjkalo časa za inovativnejše prisotpe. Pri kasnejših izvedbah sem poskušal z orodjem Mentimeter, ker me je pri Socrative začelo že pred časom motiti, da se tržijo (mislim, da podobno Padlet).

Skip to content