Geografija – Podnebje Južne Amerike

Pripravil/a: Mateja Zelko
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Geografija
Tema: Podnebje Južne Amerike

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so učenci pri geografiji raziskovali vremenski pojav El niño. V spletni učilnici je bila pripravljena spletna učna pot. Učiteljica in učenci so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti, za predstavitev vremenskega pojava El niña. Informacije o vremenskem pojavu so iskali na spletu, v I-učbeniku so si ogledali videoposnetek o El niñu. S pomočjo kriterijev uspešnosti so učenci v Padletu opisali značilnosti vremenskega pojava, zapisali so vzroke za njegov nastanek in posledice, ki jih povzroča. Vsak učenec je sošolcu s pomočjo kriterijev uspešnosti zapisal vrstniško povratno informacijo.

Cilji in kompetence:

  • definira značilnosti vremenskega pojava El niña
  • na spletni strani poišče in vrednoti najdene informacije o El niñu
  • ob zbranem gradivu in analizi videoposnetka sklepa o značilnostih pojava, pojasni vzroke za njegov nastanek in sklepa o njegovih posledicah
  • ob zbranih informacijah presodi, kakšen vpliv ima El niño na vreme v Sloveniji

KOMPETENCA: Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.

Potek dela in navodila:

  1. V spletni učilnici je učiteljica pripravila spletno učno pot z navodili za delo. Skupaj z učenci so oblikovali kriterije uspešnosti za predstavitev vremenskega pojava El niño. Kriterije je učiteljica naložila v SU.
  2. Učenci so na spletu iskali informacije o El niñu in te informacije kritično vrednotili. Večina učencev je podatke poiskala na spletni strani https://www.24ur.com/novice/svet/kako-el-ni-o-vpliva-na-vreme-po-svetu-in-v-sloveniji.html. Pridobljene informacije na tej strani so se jim zdele najbolj nazorne.
  3. V spletno učilnico je učiteljica naložila povezavo do videoposnetka o vremenskem pojavu, objavljen v I-učbeniku Rokus folio (SDZ za geografijo v 8. razredu). Učenci so si ogledali videoposnetek in nadgradili znanje o El niñu.
  4. Učiteljica je v spletno učilnico dodala povezavo do Padleta, v katerega so učenci, s pomočjo zbranih informacij o vremenskem pojavu na spletu in ob analizi videoposnetka, zapisali značilnosti pojava, pojasnili vzroke za njegov nastanek in sklepali o njegovih posledicah.
  5. Vsak učenec je nato pregledal sošolčev zapis in mu s pomočjo kriterijev uspešnosti podal povratno informacijo.
  6. Ob zbranih informacijah so učenci predstavili vpliv El niña na vreme v Sloveniji.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so pregledali sošolčev zapis v Padletu in mu podali povratno informacijo. Povratno informacijo so oblikovali s pomočjo kriterijev uspešnosti. Učiteljica je pregledala zapise vseh učencev in jim podala povratno informacijo s pomočjo kriterijev uspešnosti.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Tak način dela je bil učencem zanimiv, bili so aktivni in zelo motivirani. Nekaj težav so imeli pri iskanju informacij, saj je pri takem načinu dela potrebno pregledati kar nekaj spletnih strani, jih prebrati in nato presoditi ali je informacija koristna, primerna. Po pregledu zapisov učencev v Padletu profesorica ugotavlja, da so nekateri učenci odgovore prepisali od sošolcev, zato bo v prihodnje izbrala drugo orodje, kjer odgovori sošolcev ne bodo vidni.

Skip to content