Glasbena umetnost – Predstavitev romantičnih skladateljev

Pripravil/a: Blanka Pasarič
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Glasbena umetnost
Tema: Predstavitev romantičnih skladateljev

Učenci 8. razreda so dobili za nalogo oblikovati predstavitev romantičnega skladatelja. Natančna navodila so dobili že v šoli, nato pa še preko spleta (Xooltime). Pri delu so učenci uporabljali PowerPoint in aplikacije po izbiri (npr. MindMeister).

Cilji in kompetence:

  • utrjevanje glasbenih značilnosti romantike
  • spoznavanje romantičnih glasbenih oblik
  • razvijanje kompetence zbiranja podatkov in informacij
  • izbiranje digitalne tehnologije za sporazumevanje
  • prilagajanje uporabe najprimernejših digitalnih orodij za sodelovalne procese
  • spreminjanje načinov izražanja preko digitalnih sredstev

Potek dela in navodila:

Učenci so dobili za nalogo oblikovati predstavitev romantičnega skladatelja.

Natančna navodila so dobili že v šoli, nato pa še preko spleta (Xooltime). Učenci so morali upoštevati naslednje kriterije pri delu:

  1. Življenjepis skladatelja (otroštvo, šolanje, službovanje …)
  2. Našteti nekaj skladateljevih najbolj znanih glasbenih del
  3. Kakšna posebnost ali anekdota iz umetnikovega življenja

Vrednotenje in povratna informacija:

Izdelke učencev je profesorica individualno ovrednotila; tj. pregledala, komentirala, predlagala kakšne spremembe in dopolnitve pri predstavitvah. Povratna informacija je bila podana skladno s kriteriji za delo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so večinoma predstavitve naredili v PowerPointu, manj v aplikacijah. V prihodnje bi jih lahko spodbudili k pogostejši uporabi aplikacij. Učenci pri izdelavi niso imeli tehničnih težav, zato profesorica meni, da so uspešno usvojili digitalno kompetenco izdelave predstavitve.

Skip to content