Glasbena umetnost – srednjeveško večglasje

Pripravil/a: Marja Špes
Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Glasbena umetnost
Tema: Srednjeveško večglasje

V januarju so na II.OŠ Rogaška Slatina s pomočjo QR kod, aplikacije Garage band in zvočnih cevi utrjevali znanje o polifoniji in homofoniji.

Cilji in kompetence:

 • razvijajo kompetenco iskanja in izbiranja podatkov in digitalnih vsebin
 • uporabijo QR skener za prikaz navodil
 • poustvarijo ljudsko pesem
 • pretvorijo barvni notni zapis v številčnega
 • ustvarijo polifono ali homofono skladbo s pomočjo aplikacije Garage Band
 • vrednotijo zaigrano melodijo
 • utrjujejo pojma polifonija in homofonija

Potek dela in navodila:

Učenci se razdelijo na skupine. Vsaka skupina prejme:

 • tablice,
 • list z barvno tabelo, ki predstavlja notni zapis (6 barvnih tabel z zapisi različnih slovenskih ljudskih pesmi),
 • QR kodo 1 ali 2,
 • komplet zvočnih cevi.

Poiščejo orodje za skeniranje QR kode. Izberejo lahko QR skener ali fotoaparat. Prikličejo navodila za samostojno delo in jim sledijo.

QR koda 1 – polifonija

 1. S pomočjo boomwhackersov (zvočnih cevi) zaigraj tabelo. Bodi pozoren na dolge in kratke tone.
 2. Ugotovi, za katero pesem gre. Njen naslov zapiši v zvezek.
 3. Prekodiraj pesem v številke in zaporedje zapiši v zvezek. Pomagaj si s sliko na tabli.
 4. S pomočjo aplikacije Garage band ustvarite polifono večglasje tako, da melodijo zaigrate v časovnem zamiku.

QR koda 2 – homofonija

 1. S pomočjo boomwhackersov (zvočnih cevi) zaigraj tabelo. Bodi pozoren na dolge in kratke tone.
 2. Ugotovi, za katero pesem gre. Njen naslov zapiši v zvezek.
 3. Prekodiraj pesem v številke in zaporedje zapiši v zvezek. Pomagaj si s sliko na tabli.
 4. S pomočjo tablic ustvarite homofono večglasje tako, da glavni melodiji dodate spremljavo. Uporabite tone 1, 4 in 5 in jih zapišite v zvezek.

Na tabli je narisana klaviatura s številčnimi oznakami posameznih tonov.

Učenci ustvarijo homofonijo ali polifonijo z danimi pesmicami in skupinsko muzicirajo.

Ob predstavitvah samostojnega dela posameznih skupin preostali učenci analizirajo slišane skladbe in ugotovijo: naslov slovenske ljudske pesmi ter vrsto izvedenega večglasja – ali slišijo polifonijo ali homofonijo.

 

 

 


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so vrednotili delo svojih sošolcev neposredno po nastopu vsake skupine. Osredotočali so se na natančnost in prepoznavnost zaigrane melodije.

Skupinam je profesorica že med njihovim samostojnim delom podala povratne informacije za kvaliteten napredek dela. Tudi ob predstavitvah skupin je glede na razredne kriterije muziciranja podala ustno povratno informacijo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učencem je bila na takšen način izvedena ura zelo zanimiva. Dobro so sprejeli muziciranje s tablicami, zato jih redno uporabljajo tudi za to. Profesorica opaža, da je velik razkorak med učenci v spretnosti izrabe tehnologije – pri kodiranju iz barvne tabele v številčno ni podala podrobnih navodil, saj so z zvočnimi cevmi že delali. Glasbeno pismeni učenci so jih takoj postavili v pravilno zaporedje po velikosti, od preostalih pa sta v celotnem razredu le dva učenca uporabila spletni brskalnik za priklic fotografije zvočnih cevi, da bi našla pravilno razvrstitev cevi.

Pojma polifonija in homofonija sta jim razumljiva, saj so ju ne le spoznali in slišali,  temveč tudi ustvarili.

Delo bi prihodnjič razdelili na zaključni dejavnosti dveh šolskih ur. Prvi sklop bi zajemal QR kodo z muziciranjem ljudske pesmi, drugi del pa prekodiranje in ustvarjanje večglasja.

Skip to content