Gledališki klub – Lutke

Pripravil/a: Sabina Vračun
Šola: OŠ Bistrica ob Sotli
Predmet: Gledališki klub
Tema: Lutke

Pri izbirnem predmetu gledališki klub so učenci ustvarjali z lutkami. Najprej so si ogledali lutkovni film, nato so napisali kratko dramsko besedilo (scenarij), izdelali lutke, sceno in rekvizite ter posneli lutkovni prizor.

 

Cilji in kompetence:

 • doživljajo in sooblikujejo prvine lutkovne umetnosti
 • pišejo dramsko besedilo za lutkovni prizor
 • izdelajo lutke, rekvizite in sceno
 • uprizorijo dramsko besedilo z lutkami
 • razvijajo možnost gledališkega izražanja
 • besedilo doživeto interpretirajo
 • razvijajo kompetenco deljenja z uporabo digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

1. Videokonferenčno srečanje, kjer učence seznanim s spremenjenim in prilagojenim potekom dela pri GKL.

2. Po e-pošti prejmejo naslednja navodila:

  • Oglejte si lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke, ki ga najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE.
  • Pozorno spremljajte, kako so izdelane lutke, rekviziti in scena.
  • Ogledu sledi vaše delo:
   • Napišite kratek dramski prizor, v katerem nastopajo tri osebe – lahko so tudi živali ali stvari.
   • Nato iz materialov, ki jih najdete doma, izdelajte lutke. Uporabite odpadni material in bodite pri izdelavi izvirni. Potrudite se.
   • Izdelajte tudi ustrezno sceno in rekvizite.
   • Z lutkami odigrajte svoj prizor.

3. Učenci po e-pošti pošljejo svoja besedila v pregled. Podam jim povratno informacijo in jih vzpodbudim k ustvarjanju in fotografiranju lutk, scene in rekvizitov.

4. Po e-pošti pošljejo fotografije lutk. Sledi snemanje lutkovnega prizora.

5. Učenci delijo svoje posnetke, ki jih objavimo na youtube kanalu GKL (trenutno še ni javno dostopen).


Vrednotenje in povratna informacija:

Učencem je profesorica pregledala besedila, fotografije lutk in posnetke ter vsakemu posebej za posamezno opravljeno dejavnost podala pisno povratno informacijo. Ko so učenci opravili ustrezno vse navedene dejavnosti, so prejeli oceno.

Kriteriji za vrednotenje:

 • tvori kratko dramsko besedilo, primerno za uprizoritev z lutkami
 • izdela lutke, rekvizite in sceno: pri izdelavi uporabi odpadni material/material, ki ga najde doma
 • posname lutkovni prizor (za pomoč se dogovori z družinskimi člani in jih pripravi na snemanje)
 • govori doživeto, razločno, dovolj glasno, razumljivo
 • objavi svoj posnetek

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so spremenjen način dela dobro sprejeli in so vsi v večini opravili vse dejavnosti. Večkrat jim je profesorica poslala opomnike, do kdaj morajo opraviti posamezno dejavnost, ker bi se drugače lahko v množici navodil, ki so jih kar naenkrat zaradi šolanja na daljavo začeli prejemati, izgubili.

Učenci so navodila prejemali po e-pošti. V prihodnje bi bilo ustrezneje, da bi vzpostavili spletno učilnico, kjer bi dostopali do navodil in tudi oddajali svoje izdelke. (Na šoli trenutno nimajo vzpostavljenih spletnih učilnic.)

Glede na to, da so bile dejavnosti, ki so jih morali opraviti učenci, spremenjene zaradi šolanja na daljavo, se profesorici zdi smiselno, da so bile strukturirane postopoma – od ogleda posnetka do izdelave svojega posnetka. Meni tudi, da je potrebno, da učenci svoj posnetek delijo s sošolci, ker drugače ne bi imeli možnosti, da si jih ogledajo.

Ocenjuje, da je uporaba tehnologije v takem primeru nujna in zelo primerna. Hkrati pa ugotavlja, da imajo učenci težave pri uporabi tehnologije in da potrebujejo veliko dodatnih navodil ter usmeritev.

Skip to content