Informatika/geografija – predstavitve

Pripravil/a: Peter Poštrak
Šola: SEŠG Maribor
Predmet: Informatika
Tema: Predstavitve

Pri informatiki so dijaki 2. letnikov v povezavi z geografijo izdelali predstavitev ene izmed srednjeameriških držav. Predstavitev so delili z ostalimi preko videokonference v Microsoft Teamsih. Nalogo so naložili v One Drive in kodo (povezavo) prilepili v spletno učilnico.

Cilji in kompetence:

 • ustrezno prikažejo podatke (slike, tabele, grafi, povezave, zvok, video)
 • uporabijo prehode, animacije, predloge
 • upoštevajo kontraste in estetsko povezavo elementov
 • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij

Potek dela in navodila:

 1. V spletni učilnici si izberite eno izmed držav Srednje Amerike.
 2. Ponovite osnovne značilnosti predstavitev in Power Pointa.
 3. Izdelajte predstavitev, ki mora vsebovati:
  • besedilo, slike, tabele, grafe
  • vstaviti morate ozadje, prehode, animacije
  • vstavite še zvok (himna), video (predstavitev na YouTubu)
  • vstavite povezave (linke) do uradne spletne strani te države
 4. Predstavite:
  • geografske značilnosti
  • zgodovinske značilnosti
  • prebivalstvo
  • živalstvo in rastlinstvo
  • gospodarstvo
 5. Primerjajte izbrano državo s Slovenijo vsaj v naslednjih elementih (velikost, število prebivalstva, BDP…).
 6. Predstavitev naložite v One Drive in kodo (povezavo) prilepite v spletno učilnico.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki svojo predstavitev delijo (share) z ostalimi dijaki in profesorjem na videokonferenci. Sledi diskusija in ovrednotenje predstavitve.

5 4 3 2 1
UPORABA VIROV Poleg ustrezne literature uporablja tudi dosegljive vire in internet. Uporabi vsaj tri različne ustrezne literature in internet. Uporabi le dve vrsti  ustrezne literature, pravilno citiranje in internet. Uporabi le dve vrsti literature, lahko več, a pomanjkljivo citiranje oz. le enciklopedije in leksikone. Uporabi le eno literaturo.
PREDSTAVITEV Ustrezno prikazani podatki,  smiselne povezave (linki), primerjava več virov, zna jasno, s primeri razložiti termine (ki jih dosledno uporablja) in tujke. Ustrezno prikazani podatki, dodan video, tabele in grafi. Uporaba različnih, nazornih pripomočkov, razume vse termine in tujke in jih smiselno pravilno uporablja. Poleg grafike so dodane še animacije in zvok. Skuša uporabiti več metod izražanja, vendar le deloma ustrezno uporabi dogovore in pravila, večinoma razume termine in tujke. Poskus smiselnega prikaza podatkov, dodane slike, slaba orientacija, večinoma branje, slabo razumevanje terminov in tujk. Le prepis teksta, slabo se znajde v lastni predstavitvi, ne razume uporabljenih terminov in tujk.
INTERPRETACIJA Originalna, jasna, prepričljiva. Pri prekinitvi se ne zmede, najde rešitve, ki jih učitelj ne pozna. Razumna, jasna dosledna. Učiteljeva pomoč ni potrebna. Zajema bistvo brez globine in podrobnosti. Pojavljajo se napake. Močno prisotne učiteljeve zahteve. Vsebuje bistvene elemente, precej napak, zna izkoristiti učiteljevo pomoč. Povsem zgreši interpretacijo in sintezo ali ju sploh ni. Le prebere tekst.
TEHNIČNI VIDIK Predstavitev deluje brezhibno. Predstavitev deluje z malo tehničnimi napakami. Predstavitev deluje z veliko tehničnimi napakami. Predstavitev deluje minimalno z veliko tehničnimi napakami. Predstavitev ne deluje.
ESTETSKI VIDIK Poleg vseh elementov upošteva kontraste in estetsko povezavo elementov. Za ozadja uporablja predloge (več barv, slike). Uporablja različne barve za ozadja. Uporablja različne pisave (barve, velikost, slog). Ne uporablja različnih pisav, barv, ozadij, predlog, ne upošteva kontrastov.
SODELOVANJE V SKUPINI Izredno aktivno prizadevanje za izvedbo naloge. Pomaga skupini pri izvajanju potrebnih korakov v procesu. Vključuje se v delo skupine, a malo prispeva. Sodeluje le če je izrecno pozvan. Ne sodeluje pri skupinskem delu.
SPOŠTOVANJE AVTORSKIH PRAVIC Spoštuje avtorske pravice in navaja vire. Ne spoštuje avtorskih pravic.
DRUGO Novo znanje in ugotovitve vključuje tudi v predstavitve ostalih dijakov. Zamudi rok ali ne opravi naloge brez opravičljivega razloga.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki lahko predstavitev še izboljšajo. Najboljše izdelke smo ocenili in vpisali ocene.

Skip to content