Informatika – Predstavitve projektnih nalog

Pripravil/a: Tea Habinc
Šola: Gimnazija Brežice
Predmet: Informatika
Tema: Predstavitve projektnih nalog

Dijaki 1. letnika Gimnazije Brežice so od januarja do marca izdelali samostojne projektne naloge. Teme za projektno nalogo so izbirali sami, a je morala rešiti določen informacijski problem oz. je morala imeti elemente raziskave. Nato so skupaj oblikovali kriterije izdelave uspešne digitalne predstavitve v aplikaciji Prezi. Na podlagi teh kriterijev so pripravili predstavitve projektnih nalog s poljubno aplikacijo (MS PowerPoint, Prezi, NearPod). Nato so izvedli svoje predstavitve v MS Teamsih, kjer so si delili tudi medvrstniške povratne informacije.

Cilji in kompetence:

 • poznajo kriterije za izdelavo uspešne digitalne predstavitve
 • znajo izdelati digitalno predstavitev s poljubno aplikacijo
 • razvijajo kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku
 • razvijajo kompetenco vrednotenja podatkov, informacij in digitalnih vsebin
 • razvijajo kompetenco sporazumevanja z uporabo digitalnih vsebin
 • razvijajo digitalne vsebine na ustvarjalen način

Potek dela in navodila:

 • Ves čas izdelave projektnih nalog so se redno sestajali v Skypu. Po dokončanih projektnih nalogah je profesorica dijakom pripravila in delila Google obrazec, v katerem so izbrali posamezne kriterije, ki jih morajo upoštevati, da bi uspešno pripravili predstavitev in jo izvedli.

 • Na podlagi mnenj so oblikovali napotke v aplikaciji Prezi – https://prezi.com/view/b86IIFvNHfSoLoqbFpvD/
 • Pred pričetkom izdelave predstavitev so se dobili v Teamsih in kriterije še enkrat pregledali ter se dogovorili o rokih oddaje predstavitev – imeli so na razpolago 4 šolske ure za samostojno izdelavo predstavitev.
 • Pri vajah so dijaki izdelali predstavitve v poljubni aplikaciji. Ves čas njihovega dela, jim je bila profesorica na razpolago.
 • Izdelke so po vsakih vajah (2 uri) oddali na OneDrive, da jim je profesorica lahko sproti dajala povratne informacije. Ker so že med izdelavo projektne naloge svojo temo zelo podrobno spoznali, so lažje izluščili bistvo ter ga na ustvarjalen način podali v svoji predstavitvi.
 • Nastali so zelo lepe in kvalitetne predstavitev in so imeli priložnost nastopiti na popolnoma drugačen način, kar je bilo pravi izziv:
  https://photos.app.goo.gl/oXhWe5XiZaCq4rej7

Primeri predstavitev:


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Povratno informacijo so med nastajanjem predstavitve dijaki dobili od profesorice.
 • Že v kriterije so zapisali, da bodo med svojo predstavitvijo pridobili povratno informacijo od sošolcev o razumevanju podane vsebine. Zato so na različne načine povabili sošolce k sodelovanju – Kahoot!, Socrative, križanke ipd.
 • Po predstavitvi so si dijaki podali medvrstniško povratno informacijo o opravljeni predstavitvi, na podlagi kriterijev.
 • Predstavitve dijakov je ocenila tudi profesorica na podlagi dogovjenih kriterijev.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Profesorica ocenjuje, da so dijaki svoje znanje, pridobljeno z izdelavo projektnih nalog, uspešno prenesli svojim sošolcem. Uporaba tehnologije po SAMR modelu je omogočila spremembo, saj so z uporabo IT lahko izdelke naložili v OneDrive, jih delili in predstavili na daljavo (izvajanje pouka na daljavo). Dijakom je po predstavitvah pripravila vprašalnik v Formsih, s katerim je pridobila njihova mnenja o poteku projektnega dela ter o na novo pridobljenih znanjih in veščinah. Prišla jhe do nekaterih zanimivih spoznanj, ki jih prikazujeta spodnja grafikona.

 

Skip to content