Informatika – Slikovna predstavitev informacij

Pripravil/a: Darko Korošec
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Informatika
Tema: Slikovna predstavitev informacij

Pri informatiki so dijaki 1. letnika programa gimnazija v okviru teme slikovna predstavitev informacij urejali in oblikovali fotografije s programskimi orodji za obdelavo fotografij in slik. Delali so po navodilih učitelja in si pomagali z video vodiči na Youtube.

Cilji in kompetence:

  • poznajo področja uporabe in pomen slikovne predstavitve za podajanje informacij
  • poznajo in znajo uporabljati različne zapisa fotografij in slik v računalniku
  • znajo uporabiti osnovna orodja za delo z barvami, plastmi, orodja za obrezovanje in za spreminjanje velikosti slike, orodja za spreminjanje videza slike (brisanje, kloniranje, lepljenje, odstranjevanje ozadja itd.)

Potek dela in navodila:

Navodila so dijaki dobili v spletni učilnici in v dokumentu https://tinyurl.com/ped11infsb6.

Navodila:
Uredite sliko Foto-vaja6 tako, kot je prikazana spodaj. Izbrišite smrkca, obrežite sliko, dodajte okvir in jo pomanjšajte na širino 1600 točk. Sliko uredite v programu paint.net, lahko pa tudi v katerem drugem (Photoshop, Gimp, …). Obvezno uporabite dodatne plasti, eno za besedilo in drugo za okvir.

Priporočam, da si med delom shranite več različic slike, če vam bo šlo kaj narobe, da ne začnete zopet od začetka. Podrobna navodila za delo v aplikaciji paint.net so v priloženem dokumentu. Datoteko oddajte v zapisu JPG.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so uporabljali komentarje predavanja v spletni učilnici za vprašanja oz. pojasnila.

Vse izdelke je profesor pregledal in dijakom posredoval povratne informacije s predlogi za izboljšanje. Dobili so tudi povratno informacijo s številom točk.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in jo tudi vsi opravili, čeprav nekateri po roku. Nekaj dijakov je imelo manjše težave z uporabo novih, njim prej neznanih orodij za obdelavo slik. Tem dijakom je profesor poslal dodatna navodila z video-vodiči na Youtube.

Večina dijakov je dosegla največje število točk. Dijaki so po tej uri dobili zahtevnejšo nalogo, za katero bodo lahko dobili tudi oceno (neobvezno).

Skip to content