Ivačič David: Multimodalni pristop k opismenjevanju – izboljšanje bralne pismenosti

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020.

Naslov: Multimodalni pristop k opismenjevanju – izboljšanje bralne pismenosti
Avtor: David Ivačič

Skip to content