Kemija – Površinsko aktivne snovi: Izdelava domačega detergenta

Pripravil/a: Simona Hudrap
Šola: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Predmet: Kemija
Tema: Površinsko aktivne snovi – Izdelava domačega detergenta

Dijaki 2. letnika E2 so si pri predmetu kemija samostojno ogledali oddajo Izodrom  na povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174681410 (od 28 min. dalje) ter izdelali domači detergent za pranje perila.

Cilji in kompetence:

  • spoznavajo uporabo IKT za zbiranje, shranjevanje in iskanje informacij
  • spoznajo vlogo in pomen kemije za zagotavljanje boljše kvalitete življenja
  • spoznavajo, kako povezati kemijsko znanje in razumevanje s skrbjo za okolje
  • razvijajo sposobnost kritičnega mišljenja
  • poznajo delovanje površinsko aktivnih snovi
  • poznajo vplive zgradbe detergentov na biorazgradljivost
  • poznajo probleme onesnaževanja z detergent
  • dijaki spoznajo eksperiment kot pomemben vir podatkov in informacij
  • razvijajo kompetenco zbiranja podatkov in informacij ter jih znajo ovrednotit in uporabiti na danem primeru
  • s pomočjo izobraževalne oddaje razvijajo odgovoren odnos do dogovorjenih nalog in obveznosti

Potek dela in navodila:

V spletni učilnici in preko razrednega maila so dijaki dobili naslednja navodila:

S pomočjo izobraževalne oddaje na RTV SLO 1 na povezavi  https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174681410 (od 28 min. dalje) boste izvedeli recept za izdelavo domačega detergenta. Zapišite navodila za delo v zvezek in izdelajte domači detrgent za pranje perila. Slikajte postopek in fotografije naložite v Padlet.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so povratno informacijo podali v živo preko videokonference, kjer so imeli vodeni razgovor. Fotografije izdelkov so naložili v Padlet.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učna ura je bila za dijake zanimiva, še posebej tematika, ki se nanaša na vsakdanje življenje. Pri razgovoru so bili motivirani, so aktivno sodelovali in podajali svoje ugotovitve. Učna ura jim je bila zanimiva še posebej zato, ker so eksperimentirali doma. Bili so inovativni in so sami izdelali tudi embalažo.

Skip to content