Kemija – Snovi so iz delcev

Pripravil/a: Marija Vok Lipovšek
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Kemija
Tema: Snovi so iz delcev

Pri uri kemije, v 8.b razredu, so učenci z izvedbo eksperimentalne naloge spoznavali, kako se delci gibljejo, kako se razporedijo trdni delci v tekočini in kako je temperatura odvisna od gibnja delcev. Faze eksperimenta so fotografirali kot dokaz opravljenega dela.

Cilji in kompetence:

  • nadgraditi razumevanje pojma snovi in njihove zgradbe iz majhnih delcev, ki se gibljejo
  • nadgraditi znanje o agregatnih stanj snovi z razporeditvijo in gibanjem gradnikov (delcev) v trdnih snoveh, tekočinah in plinih
  • utrdijo znanje uporabe in delitve digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

Učenci so natančna navodila dobili objavljena  v spletni učilnici Xooltime:

1. Učenci se sami razdelite v  skupine po tri ter poslušajte kratka navodila. Vaja je razpisana v spletni učilnici Xooltime, kamor boste vstavili svoje fotografije poteka vaje ter odgovorili na vprašanja.

2. Vsaka skupina ima pripravljen pladenj s čašama in filter vrečkama čaja ter termometer. Eden od skupine pride iskat pladenj. Vročo in hladno vodo si greste iskat sami ter vsaki vodi izmerite temperaturo. Nato dodajte filter vrečke v vsako čašo. Opazujte spremembe ter fotografirajte.

3. Po vaji v zvezek narišite porazdelitev delcev po vzorcu primera iz učbenika (str. 19). Nato so odgovorite še na vrašnje v spletni učilnici ter vstavite fotografije eksperimenta.

4. Ob koncu pospravite in očistite mize ter pladnje odložite na odlagalno mizo.


Vrednotenje in povratna informacija:

Svoje eksperimentlno delo so učenci  prikazali na fotografijah, vloženih v spletno učilnico. Profesorica je vrednotila oddano fotografijo pred, med in po porazdelitvi delcev ter narisano razporeditev delcev čaja in vode, ki so jo morali opraviti v zvezku. V spletni učilnici je podala tudi odstotek pravilnosti nalog izbirnega tipa.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so eksperimentalno delo zelo dobro sprejeli in so jo tudi dobro opravili. Poleg praktičnega dela zelo radi uporabljajo telefon ali tablico in naloge razpisane v spletni učilnici že nekaj časa znajo uporabljati.

Nekteri učenci so nalogo opravili slabše, saj so oddali samo po eno fotografijo iz katere ni bilo jasno razločiti ali je šlo za vročo oz. hldno vodo. V bodoče morajo biti navodila bolj natančna.

Po opravljeni vaji so si ogledali še posnetek razporeditve delcev treh obarvanih soli v vodi pri različnih temperaturah. Z ogledom posnetka so učenci utrdili znanje o gibanju delcev. http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/2-sklop/vpliv_temperature.html

Skip to content