Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT

Za učenje, ki dejansko vodi v spreminjanje lastne prakse, ne zadostuje zgolj urjenje spretnosti (npr. učenje uporabe IKT orodij), ampak je pomembno ozaveščati in spreminjati tudi globlje ravni našega delovanja, npr. osebna prepričanja o delu učitelja in kakovostnem poučevanju. Na delavnici bomo izhajajoč iz čebulnega modela jedrne refleksije skozi različne aktivnosti razmišljali o nekaterih mitih, povezanih z uporabo IKT orodij pri pouku, z zmožnostjo spreminjanja naših značilnosti ter z potenciali tehnologije, da podpre tudi učinkovito socialno in emocionalno učenje v šoli. Mite bomo preokvirili na osnovi spoznanj sodobne znanstvene psihologije o kakovostnem učenju

Skip to content