Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod

Sodelovanje z uporabo sodobnih tehnologij je ena izmed temeljnih kompetenc za državljane. Nearpod okolje je v osnovi namenjeno sodobni interaktivni predstavitvi vsebin, vendar z vmesnimi raznolikimi nalogami omogoča aktivno vključevanje učencev. Ali že znamo s tem okoljem zasnovati učno uro tako, da kot učitelji krepimo kompetenco opolnomočenja učencev, učenci pa razvijajo kompetenco sodelovanja? Na delavnici bomo delali prav to. V kolikor boste s seboj prinesli že narejeno predstavitev učne snovi v Powerpointu, Keynotu ali PDF-ju, bo naše delo še konkretnejše in uporabnejše, ker boste ustvarili Nearpod za svoje predmetno področje.

Skip to content