Likovna umetnost – Izdelek iz odpadnega materiala

Pripravil/a: Ksenija Šket
Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Likovna umetnost
Tema: Izdelek iz odpadnega materiala

Pri likovni umetnosti so učenci izdelovali robotke in organke iz odpadnega materiala. Svoje izdelke so predstavili na Padletu, kjer so dobili tudi učiteljičino povratno informacijo (metoda: 2 zvezdici in 1 želja). Končne izdelke je učiteljica razstavila v galeriji Artsteps (sprehod po virtualni razstavi).

Cilji in kompetence:

  • za kiparsko izražanje uporabljajo tudi reciklirane materiale, embalažo in naravne materiale, lahko pa tudi različna lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge materiale
  • razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in pripomočki
  • samostojno rešijo likovne naloge na ploskvi in v prostoru

Potek dela in navodila:

V uvodnem video pozdravu na začetku tedna so bili že seznanjeni z likovno nalogo, zato, da so imeli dovolj časa na razpolago za zbiranje materiala. Likovna naloga (navodilo in kriteriji uspešnosti) je bila predstavljena v spletni učilnici; in sicer: iz odpadne embalaže (škatlic, škatel, folije, plastenk, zamaškov, jogurtovih lončkov…) naredi robota.

Uspešen boš, ko boš:

  • naredil robota, ki bo stabilen (bo stal brez podpore)
  • uporabil vsaj 3 različne odpadne materiale
  • mu dodal še kakšno izvirno idejo.

Sliko svojega robota pošlji na Padlet: https://padlet.com/ksenijasket/wpk2xibn5bbi3ft. Ravnaj se po navodilih, ki sem ti jih poslala. Če ne bo šlo, me pokliči in pomagala ti bom.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vse likovne izdelke je profesorica pregledala in podala povratno informacijo po metodi dve zvezdici in ena želja (pomeni predlog za izboljšavo).  Učenci so imeli možnost svoj izdelek izboljšati in ga ponovno poslati. S končnimi izdelki je naredila virtualno razstavo Artsteps, ki so jo lahko obiskali tudi učenci.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so se ustvarjalne naloge razveselili in jo tudi vsi opravili. Pojavilo se je kar nekaj težav pri objavi na Padletu. Ti učenci so še zelo majhni, zato so jim tukaj pomagali starši ali profesorica. To je bila prva takšna naloga pri učenju na daljavo. Kasneje je profesorica objavo na Padletu še uporabila vsaj trikrat; in sicer: Kako raste rastlina?, Sklop oblačila pri angleščini; Izdelava glasbenega inštrumenta in spremljava pesmi.

Skip to content