Likovna umetnost – Sodobna umetnost: Doba vizualnih medijev (izdelava videa)

Pripravil/a: Nadja Blatnik
Šola: GSŠRM Kamnik
Predmet: Likovna umetnost
Tema: Sodobna umetnost: Doba vizualnih medijev (izdelava videa)

Kako med samoizolacijo poskrbeti za umetniško ustvarjalnost, ki bo za dijake sproščujoča, hkrati pa skladna z učno snovjo? Svoje razpoloženje v tem nenavadnem času so učenci 1. letnikov gimnazije prikazali s kratkim videom na temo karantene.

Primer videa na temo umetniška karantena: https://gopro.com/v/eQD6ydbP3bNl8

Cilji in kompetence:

 • informacijska pismenost
 • komuniciranje in sodelovanje
 • izdelovanje digitalnih vsebin
 • varnost
 • reševanje problemov
 • spodbuditi ustvarjanje
 • predstaviti in vizualizirati svoje razpoloženje med samoizolacijo v času epidemije koronavirusa
 • naučiti se uporabiti varne digitalne tehnologije za prenos večjih datotek
 • načrtovati kratko zgodbo, jo animirali in s pomočjo digitalnih tehnologij sestaviti v video

Potek dela in navodila:

Dijaki so najprej prebrali poglavje Doba vizualnih medijev v i-učbeniku Likovna umetnost, str. 217-226 (povezavo nanj so imeli v Moodlu)  https://eucbeniki.sio.si/lum/3196/index.html

Upoštevati so morali sledeče:


Vrednotenje in povratna informacija:

Videe so vrednotili v razredu s pomočjo videokonferenčne ure ZOOM (medvrstniško vrednotenje) in pri tem izpostavili najboljše primere. Nekateri dijaki so se strinjali, da bodo njihove videe objavili na spletni strani šole – morda bo sledil kratek festival karantenskega filma s pomočjo aplikacije https://www.artsteps.com/.

Kriteriji so bili naslednji:

 • izvirnost pri vsebini filmčka in moč njegovega sporočila;
 • kakovostna montaža (kadriranje, glasba, animacije …);
 • upoštevanje dolžine (film ni smel biti predolg).

Vse filmčke je pregledala profesorica. Ker so prejeli zanje večinoma dobre ocene, jih je po njihovi privolitvi vpisala v redovalnico.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi dijaki so videe posneli, pri delu so, kot so zatrdili, uživali. Nekateri so bili zelo izvirni, posneli so celo filmčke z lastno (avtorsko) glasbo ali pesmijo.

Problem je bil v premajhni zmogljivosti spletne učilnice – najbrž bi bilo najbolj varno, če bi lahko celotne filmčke naložili vanjo, a to ni bilo mogoče. Nekateri so objavili filmčke tudi na youtubu, a so jih, če so želeli, takoj po vrednotenju tudi izbrisali.

Skip to content